redakcja@terazgorlice.pl

Czy Sejmik Małopolski zakaże palenia węglem i drewnem?

Na wczorajszej konferencji marszałek Marek Sowa i wicemarszałek Wojciech Kozak poinformowali, że Zarząd Województwa Małopolskiego przedstawi sejmikowi projekt uchwały zakazującej palenia węglem i drewnem, na razie tylko w Krakowie.

zar w piecuDecyzję tę tłumaczy się troską o zdrowie mieszkańców Krakowa i wynikami przeprowadzonych w tej sprawie konsultacji. W ich trakcie wpłynęło 2,5 tysiąca opinii, z czego ponad 2,2 tysiąca dotyczyło wprowadzenia całkowitego zakazu wszystkich paliw stałych. Całkowitego zakazu domagał się między innymi prezydent Krakowa i przewodniczący Rady Miasta Krakowa. 25 głosów wyraziło poparcie wprowadzenia zakazu z wyłączeniami. 52 osoby wniosły uwagi sprzeciwiające się wprowadzeniu zakazu. Osoby te  podnosiły argumenty finansowe i inne problemy, które należałoby rozwiązać np. komunikacyjne i związane z przewietrzaniem miasta.

Zapytany o opinię w tej kwestii Radny Wojewódzki Paweł Śliwa negatywnie wyraził się o ewentualnej uchwale zakazującej palenia w piecach węglem i drewnem, której nie poprze w głosowaniu zapowiedzianym na 25 listopada 2013 roku. Swoje stanowisko tłumaczy w ten sposób:

Propozycja zarządu WM nie przyniesie zamierzonego efektu w postaci znacznego polepszenia jakości powietrza w Krakowie, a może doprowadzić do znacznego zubożenia mieszkańców (szczególnie tych, których już teraz nie stać na wymianę ogrzewania). Należy dbać o powietrze, wprowadzając jak najbardziej ekologiczne piece węglowe oraz na drewno, tzw. piece IV i V generacji. Moim zdaniem – dodaje lider Solidarnej Polski – słuszny cel, jakim jest poprawa stanu powietrza, można najszybciej osiągnąć poprzez ograniczenie wjazdu do centrum dla samochodów (system Park & Reid) oraz korzystanie z ekologicznej komunikacji miejskiej. Obecnie zaproponowany przez Magistrat Krakowski system osłonowy dla osób najuboższych jest niewystarczający i możne doprowadzić do dalszego zubożenia osób najbardziej ubogich. Jestem przekonany, że należy wspierać inicjatywy w postaci dofinansowania do zamiany pieców na bardziej ekologiczne, przyłączeń do sieci CO, ale trzeba to robić sukcesywnie, nie tracąc z pola widzenia CZŁOWIEKA.

Podczas konferencji marszałek marek Sowa pytany możliwość wprowadzenia takiego zakazu w innych miejscach Małopolski, podkreślił, że nie jest to takie łatwe. Gmina, która zamierzałaby wprowadzić na swoim terenie zakaz palenia węglem i drewnem, sama musiałaby wystąpić z indywidualnym wnioskiem. Musi również posiadać opracowane na tę okoliczność specjalne programy pomocowe. Nie ulega jednak wątpliwości, że ewentualny sukces pomysłodawców zakazu w Krakowie, otworzy drogę do naśladowania tej inicjatywy innym samorządom na terenie województwa małopolskiego. Czy zatem przyjdzie nam pożegnać się z opalanymi bukowym drewnem kominkami i kaflowymi piecami? Zapraszam do dyskusji i wzięcia udziału w naszym najnowszym sondażu:

O autorze
polonista, nauczyciel I LO w Gorlicach, dziennikarz - amator

Skomentuj

Pin It on Pinterest