redakcja@terazgorlice.pl    600-605-588

W Miasteczku Galicyjskim o poprawie jakości powietrza Małopolski

Trwa ofensywa władz Małopolski w sprawie czystego powietrza w naszym województwie. 25 listopada małopolscy radni przegłosowali zakaz palenia  w piecach węglem i drewnem. Na razie tylko na terenie Krakowa. 26 listopada odbyła się w Miasteczku Galicyjskim w Krakowie konferencja „Małopolska w zdrowej atmosferze. Subregion Sądecki”, w której wzięli udział samorządowcy z powiatów gorlickiego, limanowskiego i nowosądeckiego.

fot. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

fot. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

W konferencji udział wzięli między innymi: poseł Andrzej Czerwiński, radni województwa małopolskiego – Zygmunt Berdychowski, Marta Mordarska i Leszek Zegzda oraz dr Ryszard Poradowski – członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. Zebrani goście wysłuchali referatów o stanie zanieczyszczenia powietrza w Subregionie Sądeckim, a także zapoznali się z Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego oraz informacją na temat postulowanych zmian prawnych umożliwiających realizację zapisów programu.

Przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego „Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” przedstawiła Karolina Laszczak – dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie.  Co zakłada program? Przede wszystkim wymianę pieców, rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych, dalszą rozbudowę sieci gazowych, termomodernizację budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej. Inne założenia programu to również poprawa organizacji ruchu samochodowego w miastach, rozwój komunikacji publicznej. Program zawiera ponadto pomysły na rozwój komunikacji rowerowej w miastach.

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest