redakcja@terazgorlice.pl

Biskupi listem pasterskim atakują ideologię gender

W kościołach całej Polski odczytany zostanie w Niedzielę Świętej Rodziny, która w tym roku przypada 29 grudnia, specjalny list pasterski Konferencji Episkopatu Polski. W liście biskupi jednoznacznie potępiają ideologię gender, stwierdzając, że „Genderyzm promuje zasady całkowicie sprzeczne z rzeczywistością i integralnym pojmowaniem natury człowieka”.

kepAutorzy listu nie zgadzają się z podejmowanymi współcześnie próbami tworzenia nowej definicji małżeństwa i rodziny, zwłaszcza proponowanymi przez zwolenników ideologii gender i nagłaśnianymi przez część mediów. Tym samym list pasterski to jednoznaczne opowiedzenie się za chrześcijańskim modelem rodziny i fundamentalnymi wartościami. Nowe formy życia rodzinnego, jakie proponują ideolodzy gender, zdaniem Konferencji Episkopatu Polski, są nie do zaakceptowania.

Biskupi wskazują na źródła genderyzmu, które upatrują w „trwających od dziesięcioleci przemianach ideowo-kulturowych, mocno zakorzenionych w marksizmie i neomarksizmie, promowanych przez niektóre ruchy feministyczne oraz rewolucję seksualną”. W liście wskazują na głęboko destrukcyjny wpływ gender, zarówno na indywidualną osobę, jak i relacje międzyludzkie. Ich zdaniem przyjęcie propozycji gender, zwłaszcza założenia, że nie liczy się płeć biologiczna człowieka, ale płeć kulturowa, którą można dowolnie wybierać, definiować i modelować, doprowadzi do zniszczenia całego życia społecznego.

W liście pasterskim KEP na Niedzielę Świętej Rodziny odnajdziemy przede wszystkim zdecydowany sprzeciw wobec promowania nowego modelu rodziny, szczególnie budowanej na związkach o charakterze homoseksualnym. Zdaniem pasterzy Kościoła Katolickiego „próba zrównania różnego typu związków jest de facto poważnym osłabieniem małżeństwa jako wspólnoty mężczyzny i kobiety oraz rodziny, na małżeństwie zbudowanej”. Biskupi wyraźnie zaznaczają, że „nie można społecznie zrównywać małżeństwa będącego wspólnotą mężczyzny i kobiety ze związkiem homoseksualnym”. Przypominają, że osoby  o skłonnościach homoseksualnych nie mogą być poniżane, ale równocześnie podkreślają, że „aktywność homoseksualna jest głęboko nieuporządkowana”.

Hierarchowie polskiego Kościoła przekonują, że ideologia gender bez wiedzy i zgody społeczeństwa jest już od jakiegoś czasu po cichu wprowadzana w różne struktury społeczeństwa. Pojawia się w edukacji, służbie zdrowia, działalności placówek kulturalno-oświatowych i organizacji pozarządowych. W mediach ukazywana jest jako pozytywne przeciwdziałanie przemocy oraz dążenie do równouprawnienia. Biskupi stwierdzają jednak stanowczo, że „to nie fakt istnienia dwóch płci jest źródłem dyskryminacji, ale brak duchowego odniesienia, ludzki egoizm i pycha, które trzeba stale przezwyciężać”.

List pasterski kończy się gorącym apelem do chrześcijańskich rodzin, przedstawicieli ruchów religijnych i stowarzyszeń kościelnych, aby podjęli odważne działania służące popularyzacji prawdy o małżeństwie i rodzinie. Z takim samym wezwaniem biskupi zwracają się „do instytucji odpowiadających za polską edukację, aby nie ulegały naciskom nielicznych, choć bardzo głośnych, środowisk, dysponujących niemałymi środkami finansowymi, które w imię nowoczesnego wychowania dokonują eksperymentów na dzieciach i młodzieży”.

List Konferencji Episkopatu Polski już wywołał mnóstwo kontrowersji i zdecydowany sprzeciw środowisk liberalnych, który donośnie słychać w głównych ogólnopolskich mediach. Aby dotrzeć do jak największej rzeszy wiernych Kościoła Katolickiego, biskupi skorzystali z instytucji listu odczytywanego w kościołach w ramach homilii. Warto jednak pamiętać, że o tym, czy usłyszymy w niedzielę tradycyjny materiał homiletyczny, czy też list pasterski decydować będą proboszczowie poszczególnych polskich parafii. Nie wszyscy zapewne zdecydują się na odczytanie przesłania Konferencji Episkopatu Polski.

List pasterski Konferencji Episkopatu Polski do duszpasterskiego wykorzystania w Niedzielę Świętej Rodziny 2013 r.

O autorze
polonista, nauczyciel I LO w Gorlicach, dziennikarz - amator

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest