redakcja@terazgorlice.pl

Wielka gala Miasta Gorlice. Dariusz Bohatkiewicz uhonorowany

Z wielkim rozmachem Burmistrz Miasta Gorlice Witold Kochan rozpoczął rok 2014. Na spotkaniu opłatkowym w Gorlickim Centrum Kultury usłyszeliśmy o ubiegłorocznych sukcesach władz naszego miasta i planach na rok bieżący. Nagrodę Dersława Karwacjana za wybitne zasługi dla Gorlic otrzymał dziennikarz Dariusz Bohatkiewicz. Burmistrz Witold Kochan uhonorował ponadto parędziesiąt osób zasłużonych dla gorlickiej kultury i rozwoju sportu w mieście. Na scenie GCK-u zagrał Zespół „Wioszczanie”, a całość spotkania zakończyła lampka szampana i poczęstunek przygotowany przez Restaurację „Stary Dworzec”.

Burmistrz Witold Kochan

Burmistrz Witold Kochan

Wystąpienie burmistrza Witolda Kochana rozpoczęło się jednak od smutnego akcentu – przypomnienia zmarłego w zeszłym roku Grzegorza Stecha – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich – i uczczenia jego pamięci minutą ciszy. Burmistrz Gorlic nazwał miniony rok czasem ważnych i wielkich inwestycji w mieście. Do najistotniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2013 roku zaliczył  budowę łącznika pomiędzy ulicami Korczaka i Stawiska, zakończenie I etapu budowy układu komunikacyjnego przy ul. Bieckiej i zbudowanie wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy ul. Sienkiewicza (korty i lodowisko). Lista ważnych inwestycji ubiegłego roku była bardzo długa. Znalazły się na niej także blok socjalny przy ul. Szopena, stabilizacja osuwiska i przebudowa odcinka ul. Dukielskie, wykonanie chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul Skrzyńskich czy prowadzony wspólnie z powiatem gorlickim remont ul. Krakowskiej i Zamkowej.

Wśród zaproszonych gości na sali widowiskowej znaleźli się przedstawiciele władz wojewódzkich – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Jacek Krupa oraz p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Marta Maj. To do nich wielokrotnie podczas trwającego pół godziny wystąpienia zwracał się burmistrz Kochan, wyrażając swoją wdzięczność za bardzo dobrą współpracę i podkreślając duże zaangażowanie środków Województwa Małopolskiego w wymienione inwestycje, które wyniosło ponad 7 mln złotych. Na ręce obecnych na sali przedstawicieli włodarz Gorlic złożył osobne podziękowania dla Zarządu Województwa, radnych Sejmiku Województwa i pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Do dużych sukcesów zaliczył Witold Kochan stworzenie w naszym miecie budżetu obywatelskiego. W 2013 roku tego typu rozwiązania Gorlice wprowadziły jako drugie miasto w Małopolsce, po Tarnowie. W ramach tej inicjatywy ma zostać wykonane bosko wielofunkcyjne przy ul. Lipowej oraz przebudowa ul. Krasińskiego z przygotowaniem miejsc parkingowych. Burmistrz wspomniał również o poprawie sytuacji w Miejskim Zakładzie Komunikacji (zakup nowoczesnego autobusu Solaris) oraz dobrej kondycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i sprawnie prowadzonych pracach przy rozbudowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. W wystąpieniu gospodarza Gorlic przypomniane zostały dwa pomniki, o jakie w 2013 roku wzbogaciło się miasto – powstańców styczniowych 1863 i ławeczka Łukasiewicza na Rynku. Burmistrz mówił o oszczędnościach związanych z termomodernizacją budynków i mniejszymi kosztami dostaw energii elektrycznej.

Witold Kochan wymienił, jako ważne dokonanie władz miejskich pod jego rządami, wprowadzenie Gorlickiej Karty Dużej Rodziny, z której obecnie korzysta już 177 rodzin, a do programu włącza się wiele instytucji nie tylko miejskich, ale komercyjnych. Dzięki współpracy z posłem Tadeuszem Arkitem udało się również zmienić przepisy prawne w taki sposób, aby samorządy mogły nabyć nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych grunty z przeznaczeniem na cmentarze komunalne. Na takich właśnie gruntach Skarbu Państwa planowany jest nowy cmentarz w Gorlicach. No i wreszcie nie mogło zabraknąć przypomnienia ubiegłorocznej wizyty Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który odwiedził Gorlice i spotkał się z mieszkańcami miasta. Kończąc wystąpienie Burmistrz Miasta Gorlice Witold Kochan przedstawił główne założenia budżetu an 2014 roku, w którym przewidziano 10,5 mln złotych na inwestycje i podkreślił, że w ostatnich trzech latach wydano na inwestycje w Gorlicach ponad 85 mln złotych, z czego 80% stanowiły środki zewnętrzne.

Do zebranych zwrócił się również członek ZWM Jacek Krupa, który ocenił, że wszystkie środki, które samorząd województwa przeznaczył na wspomaganie Gorlic zostały wykorzystane w znakomity sposób i ani złotówka nie została zmarnowana. Zakończona perspektywa finansowa 2007-2013 to był, zdaniem Krupy, okres nadrabiania pewnych zaległości cywilizacyjnych, natomiast następna będzie miała zdecydowanie inny charakter. Większość środków zostanie skierowana na pobudzanie gospodarki innowacyjnej opartej na wiedzy. Korzystając z okazji, Jacek Krupa złożył mieszkańcom Gorlic i Ziemi Gorlickiej życzenia, by 2014 rok był w dalszym ciągu rokiem rozwoju i postępu oraz okresem przygotowania dobrych projektów, które zaowocują skutecznym pozyskiwaniem środków w bieżącej perspektywie finansowej.

Zdecydowanie zabrzmiał głos ostatniego z przemawiających, a był nim Mirosław Wędrychowicz – Starosta Powiatu Gorlickiego. Pogratulował on burmistrzowi Witoldowi Kochanowi sukcesów, ale podkreślił, że rok 2013 zapowiada się kiepsko. Gorlice potrzebują wyraźnego impulsu inwestycyjnego, a do tego konieczne są dobre drogi pozwalające na dostęp do autostrady. Nie można myśleć poważnie o walce z bezrobociem, zwiększeniu liczby miejsc pracy i koniecznym rozwoju przedsiębiorczości, jeśli nie powstanie droga szybkiego ruchu łącząca Gorlice z autostradą A4. Wędrychowicz przekonywał, że nie ma ważniejszej potrzeby tej części województwa, a brak połączenia to podstawowa bariera rozwojowa Ziemi Gorlickiej. Słowa te kierował wyraźnie do obecnego na sali przedstawiciela Województwa Małopolskiego Jacka Krupy, ale również do burmistrza Gorlic.

Starosta gorlicki szczególnie gorąco podziękował obecnym i nieobecnym na sali przedsiębiorcom naszego regionu, zaznaczając stanowczo, że to dzięki ich zaangażowaniu udało się utrzymać miejscowy rynek pracy. Bez wysiłku przedsiębiorców, wspieranych trochę inwestycjami, nie byłoby możliwe osiągnięcie spadku poziomu bezrobocia i zbliżenie katastrofalnych niegdyś w tym względzie wskaźników do średniej ogólnopolskiej. Mirosław Wędrychowicz skierował także podziękowania do strażaków i policjantów. Zwrócił uwagę na powstanie pod koniec roku monitoringu zagrożeń powiatu gorlickiego dostępnego w Internecie. I na zakończenie przypomniał, że choć rozpoczęliśmy rok wyborczy, to ma nadzieję, że polityka w 2014 roku nie będzie w Gorlicach zbyt inwazyjna. Ważne jest bowiem, aby to co nas łączy, dominowało nad tym, co nas dzieli.

Kolejnym punktem programu Spotkania Opłatkowego było uhonorowanie ludzi zasłużonych dla Gorlic, w tym przyznanie najważniejszego z wyróżnień – Nagrody Dersława Karwacjana. W tym roku otrzymał ją pochodzący z Gorlic dziennikarz telewizyjny i radiowy – Dariusz Bohatkiewicz. Laudacje wygłosił burmistrz Witold Kochan, który przypomniał pokrótce biografię i sylwetkę sławnego gorliczanina.  Dariusz Bohatkiewicz, przyjmując to zaszczytne wyróżnienie, nie krył zaskoczenia. Podkreślił, że nigdy nie przestał być mieszkańcem Gorlic i temu miastu zawsze jest wierny. Tu jestem zameldowany, tu płacę podatki i niech tak zostanie – przekonywał zebranych. Otrzymaną nagrodę dedykował swemu mentorowi – zmarłemu w ostatnich dniach Andrzejowi Turskiemu. Niespodziewanie wsparł również starostę Mirosława Wędrychowicza, deklarując, że przyłącza się do jego walki o dostęp komunikacyjny do autostrady a4.

Burmistrz Miasta Gorlice wyróżnił również wybitnych gorlickich działaczy na rzecz kultury. Nagrody otrzymali: Bogusław Diduch, Tadeusz Łuczejko, Magdalena Miller, Tadeusz Mikrut, Zdzisław Tohl, Kazimierz Dudek i Bronisława Betlej. Uhonorowano ponadto sporą grupę działaczy sportowych i sportowców. Wśród nich znaleźli się: Łukasz Brzeziański, Tomasz Chmura, Dawid Karpik, Eryka Kawa, Sławomir Kowalski, Zbigniew Krasoski, Marcin Krężołek, Julia Kuryło, Bartosz Piekarz, Wojciech Raczyński, Tomasz Rzońca, Karolina Szczepańska, Krystian Szymczyk, Ewelina Wójcik i  Marek Wójtowicz.

Ucztę duchową zebranym w sali Gorlickiego Centrum Kultury zapewnił Zespół Wioszczanie powstały w 2012 roku z inicjatywy perkusisty Rafała Boniśniaka. W zespole, który czerpie inspirację z kultury i muzyki ludowej (zwłaszcza Pogórzan i Łemków), grają nietuzinkowi muzycy – Bogusław Diduch (śpiew, gitara elektryczna i klasyczna), Tomasz Kubala (gitara basowa), Mirosław Bogoń (śpiew, akordeon), Natalia Górka (śpiew), Magdalena Durlak (instrumenty klawiszowe) i wspomniany wcześniej Rafał Boniśniak (perkusja, instrumenty perkusyjne). Całość spotkania zakończyła lampka szampana i poczęstunek, który przygotowała Restauracja „Stary Dworzec”.

O autorze
polonista, nauczyciel I LO w Gorlicach, dziennikarz - amator

Podobne wpisy

 1. manterol Odpowiedz

  Fotki Witka <3 pierwsza klasa 😀 w końcu można patrzeć na dwa portale w poszukiwaniu fotogalerii 😉 Bubniak vs. Spyra 1:1

 2. fufu1234 Odpowiedz

  wielce szlachetny panie redaktorze. polonisto, nauczycielu, ogólnie tak wychowawco młodzieży
  pomnik, symboliczna mogiła powstańców 1863, roku stoi na gorlickim cmentarzu parafialnym od tak dawna, że chyba każdy kto tam choć raz był wie, że stoi od dawna, już chyba około 100 lat

  • Piotr Popielarz Odpowiedz

   Cieszę się, że tak dokładnie czytacie 🙂
   Doskonale znam historię tego pomnika (parę miesięcy temu kwestowałem na tym cmentarzu), ale cieszę się z pouczenia. Niestety, tak pozostanie i nic się nie zmieni.

   • fufu1234 Odpowiedz

    hmmm, czyżby pan wychodził z założenia, że kłamstwo jest lepsze od prawdy? a przecie3z wystarczy tylko zgodnie z prawda napisać, że ta symboliczna mogiła została odnowiona.
    oczywiście nie będę się tu uzewnętrzniał ze swoja opinia na temat jak strasznie został poprzez ta renowacje spaskudzony 🙂

Skomentuj

Pin It on Pinterest