redakcja@terazgorlice.pl

Nagroda Pro Publico Bono. Trwa zgłaszanie kandydatów

Jeszcze tylko do 31 stycznia 2014 roku można zgłaszać kandydatów do szóstej edycji Nagrody Pro Publico Bono. Nagrodę w formie statuetki oraz dwóch wyróżnień przyznaje Kapituła Nagrody „PRO PUBLICO BONO” w składzie: Marek Bugno – przewodniczący oraz członkowie: Mirosław Wędrychowicz, Karol Górski, Karol Tenerowicz, Bogusław Lenard, Zofia Kamińska i Tomasz Płatek.

fot. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

fot. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

Nagroda, ustanowiona w 2009 roku przez Przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego Marka Bugno, przyznawana jest osobom, które mają wybitne zasługi na niwie działalności społecznej i charytatywnej na rzecz mieszkańców powiatu gorlickiego. Pro Publico Bono ma na celu krzewić ideę pracy dla dobra drugiego człowieka i dla dobra publicznego. Nagrodę otrzymują osoby bezinteresownie służące potrzebującym i krzewiące dobro. Do tej pory laureatami tego zaszczytnego wyróżnienia zostali: ks. Jerzy Gondek, Jan Spólnik, Stanisław Kozieł, ks. Arkadiusz Barańczuk i Stanisław Nosal.

Wnioski o przyznanie nagrody wraz ze wskazaniem kandydata składać mogą: Rada Powiatu, Starosta, organy administracji samorządowej  oraz związki, stowarzyszenia i fundacje posiadające siedzibę na terenie powiatu gorlickiego. Zgłoszenia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe, 38-300 Gorlice, ul. Biecka 3, Biuro Rady Powiatu z dopiskiem: „Pro Publico Bono”. W tym roku wyjątkowo termin składania wniosków został przedłużony do 31 stycznia.

Pamiętajmy, że nagroda Pro Publico Bono obejmuje następujące dziedziny: służba bliźniemu,  w tym szczególnie ochrona zdrowia i działalność charytatywna, edukacja narodowa, kultura i dziedzictwo narodowe oraz rozwój regionalny, czyli działalność na rzecz wspólnoty lokalnej i ochrony środowiska przyrodniczego. Warto skorzystać z okazji i rozejrzeć się wokół siebie – w naszych lokalnych środowiskach bez wątpienia nie brak osób zasługujących na to wyróżnienie. Szczegółowe zasady przyznawania nagrody, informacje na temat procedur oraz formularz wniosku znajdziecie TUTAJ!

Źródło: Starostwo Powiatowe w Gorlicach; fot. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest