redakcja@terazgorlice.pl

Barbara Bartuś: Przywrócić świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych

23 stycznia 2014 roku poseł Barbara Bartuś (PiS) złożyła w Sejmie RP interpelację w sprawie przywrócenia świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych. To reakcja na sytuację, w której w związku z nowelizacją ustawy, od 1 lipca 2013 roku opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych zostali pozbawieni świadczenia.

Poseł Barbara Bartuś (PiS)

Poseł Barbara Bartuś (PiS)

Nowe przepisy zawęziły krąg podmiotów, które mogą pobierać świadczenie pielęgnacyjne, do osób opiekujących się osobami, których niepełnosprawność powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. W efekcie od dnia 1 lipca 2013 r. opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych zostali pozbawieni świadczenia, w tym przyznanego bezterminowo z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Pani poseł Barbara Bartuś, autorka interpelacji w tej sprawie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, szacuje liczbę opiekunów niepełnosprawnych, którzy utracili świadczenia, na niemal 150 tysięcy osób. Przypomina, że problem dramatycznej sytuacji tych osób i ich podopiecznych podejmowała w Sejmie dwukrotnie, a w maju 2013 r. w sprawie nowych zasad przyznawania zasiłku opiekuńczego skierowała też interpelację poselską.

Oprócz tych interwencji kierowanych do Państwa, Klub Parlamentarny „Prawo i Sprawiedliwość” złożył projekt ustawy zmieniającej obecne przepisy o świadczeniach rodzinnych i wprowadzający specjalny zasiłek opiekuńczy, bez kryteriów dochodowych. W lipcu 2013 r. skierował ponadto do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów obecnie obowiązującej ustawy.

Trybunał Konstytucyjny wniosku złożonego przez Prawo i Sprawiedliwość jeszcze nie rozpatrzył, ale rozpatrzył wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w tej samej sprawie i orzekł, że zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, które doprowadziły do odebrania świadczeń pielęgnacyjnych prawie 150 tysiącom opiekunów osób niepełnosprawnych, są niezgodne z Konstytucją.

Barbara Bartuś w swej najnowszej interpelacji poselskiej zarzuca władzom bezczynność, niepodejmowanie prac legislacyjnych zmierzających do zmiany zakwestionowanej przez TK ustawy oraz milczenie w sprawie pokrzywdzonych opiekunów osób niepełnosprawnych. Ci ostatni są oburzeni i nie rozumieją ani zmian, które zmieniły na niekorzyść ich sytuację, ani obecnej opieszałości rządu polskiego.

Meritum interpelacji poselskiej Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś brzmi:

Biorąc pod uwagę słuszne zarzuty osób pokrzywdzonych wprowadzeniem złej i niekonstytucyjnej ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw pragnę zadać Panu Ministrowi następujące pytania:

 1. Na jakim etapie są prace nad ustawą, mającą przywrócić opiekunom niepełnosprawnych osób dorosłych świadczenia pielęgnacyjne?
 2. Kiedy i od kiedy zostaną przywrócone wymienione świadczenia pielęgnacyjne?

Na podstawie materiałów Biura Poselskiego Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś

Podobne wpisy

 1. Ewa Odpowiedz

  Pani Barbaro z całego serca dziękuję .

 2. opiekun matki Odpowiedz

  Szanowna Pani Poseł,

  dziękuję za wystąpienie w sprawie Wykluczonych Opiekunów ON.

  Jednocześnie zauważam potrzebę śmielszego zaangażowania się w temat termu rozpoznania wniosku klubu PiS K38/13 zniesionego do Trybunału Konstytucyjnego, który nie ma jeszcze nawet stanowisk stron postępowania (Senatu RP oraz PG) a w tej sprawie klub PiS może również (w formie listu intencyjnego) wystąpić do Prezesa TK.

Skomentuj

Pin It on Pinterest