redakcja@terazgorlice.pl

Most Starosty 2014 dla ks. Jana Edlinga. Przęsło dla Teatru Wygwizdanego Aktora

I wiemy już wszystko. Podczas gali Mostów Starosty 2014, która odbyła się w piątek 31 stycznia w Dworze Karwacjanów w Gorlicach, prestiżową nagrodę Most Starosty za za wybitne osiągnięcia w ratowaniu i rewitalizacji zabytków kultury narodowej otrzymał ks. dr Jan Edling. Przęsło 2014 powędrowało do Teatru Wygwizdanego Aktora za znaczące osiągnięcia w ogólnopolskich konkursach teatralnych i promocji kultury żywego słowa wśród młodzieży.

Nominowani do nagrody Most Starosty 2014

Nominowani do nagrody Most Starosty 2014

Do tegorocznej nagrody Kapituła, w skład której wchodzą Zofia Kamińska, Zdzisław Tohl, Bogusław Diduch i Tadeusz Mikrut, a przewodniczy jej starosta Mirosław Wędrychowicz, nominowała do nagrody Most 6 osób zasłużonych dla kultury Ziemi Gorlickiej. Byli to:

  • Tadeusz Bochnia – za szczególnie udane połączenie historii i nowoczesności w dziele promocji rodzinnego miasta Biecza
  • Stanisław Bystrowicz – za szczególne osiągnięcia w dziedzinie animacji kultury i promocji walorów turystycznych Ziemi Gorlickiej
  • Piotr Czuchta – za konsekwencję i zaangażowanie w dziele zachowania łemkowskiego dziedzictwa kulturowego
  • ks. dr Jan Edling – za wybitne osiągnięcia w ratowaniu i rewitalizacji zabytków kultury narodowej
  • Henryk Kuś – za całokształt osiągnięć twórczych i pedagogicznych w dziedzinie kultury
  • Henryk Rąpała – za ważną inicjatywę na polu międzynarodowej współpracy kulturalnej Polski i Niemiec w dziedzinie muzycznego szkolnictwa artystycznego

 

Główną nagrodę, czyli statuetkę Most Starosty, otrzymał w tym roku ks. dr Jan Edling. Kapituła uhonorowała go za bezprzykładne zaangażowanie w ratowanie bezcennych zabytków Ziemi Gorlickiej oraz zasługi na rzecz wychowania i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zwłaszcza młodzieży niepełnosprawnej. Ksiądz Edling, który na co dzień wykłada w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, doprowadził do renowacji byłej cerkwi w Bednarce oraz uratował od zniszczenia i zapomnienia barokowy kościół w Lipinkach. Z jego inicjatywy i jego staraniem powstał Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Diecezjalny Ośrodek Profilaktyki i Wychowania im. Św. Józefa w Lipinkach.

IMG_5585

Starosta Mirosław Wędrychowicz i ks. dr Jan Edling

Odbierając statuetkę, ks. dr Jan Edling nie krył wzruszenia. W krótkim wystąpieniu podziękował tym, którzy wsparli go w jego działaniach i zawsze życzliwie pomagali rozwiązać wszelkie problemy, których nie brakowało przez lata prowadzenia szeroko zakrojonych działań inwestycyjnych. Słowa podziękowania skierował przede wszystkim do władz Starostwa Powiatowego W Gorlicach ze starostą  Mirosławem Wędrychowiczem na czele, do burmistrza Gorlic Witolda Kochana oraz do obecnego na sali Leszka Zegzdy – radnego Województwa Małopolskiego.

Szczególne wyrazy wdzięczności tegoroczny laureat Mostu Starosty skierował do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”, które zgłosiło jego kandydaturę. Przypomniał, że Towarzystwo „Jastrzębiec” stara się w swych działaniach kontynuować dzieło ratowania bezcennych pamiątek przeszłości, które on prowadzi od ponad dekady.

Do nagrody Przęsła 2014, wyróżnienia przyznawanego dla młodych i zdolnych twórców kultury, nominowani zostali w tym roku Teatr Wygwizdanego Aktora pod kierownictwem Dominiki Kubali za znaczące osiągnięcia w ogólnopolskich konkursach teatralnych i promocji kultury żywego słowa wśród młodzieży oraz Michał Gryga za próbę nowatorskiej ekspresji historycznej z zastosowaniem środków multimedialnych. Nagrodę, przyznaną dopiero po raz czwarty, otrzymał Teatr Wygwizdanego Aktora działający przy Młodzieżowym Domu Kultury od 2006 roku. Kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Sękowa.

Dominika Kubala i aktorzy Teatru Wygwizdanego Aktora

Dominika Kubala i aktorzy Teatru Wygwizdanego Aktora

Wyróżnienie odebrała pani Dominika Kubala, która pojawiła się na gali z kilkuosobową reprezentacją młodych aktorów Teatru Wygwizdanego Aktora.  Grupa teatralna ma na swoim koncie szereg sukcesów i osiągnięć na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i centralnym. W zeszłym roku teatr otrzymał Grand Prix za spektakl Listy do Pana Boga w na Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej „Szukałem Was” w Zakopanem. Teatr, jak podkreślał Bogusław Diduch, reprezentuje „sztukę wysokich lotów”, unikając komercji i tanich, jarmarcznych chwytów, charakterystycznych choćby dla teatrów ulicznych. Nie do przecenienia jest jego wpływ na kształtowanie kultury naszej lokalnej społeczności, która na co dzień pozbawiona jest możliwości obcowania ze sztuką wartościową.

Podsumowując tegoroczną galę Mostów Starosty, Zdzisław Tohl podkreślił, że nominowani do tego wyróżnienia to nie „krewni i znajomi królika”, ale ludzie autentycznie zasłużeni dla kultury Ziemi Gorlickiej. Wielu z nich to ludzie zwyczajnie skromni, dalecy od pragnienia błyszczenia „na salonach”, konsekwentnie i od lat wykonujący swoją pożyteczną pracę u podstaw. Wczoraj, choć zazwyczaj źle się czują w świetle reflektorów, mieli chwilę satysfakcji i mogli poczuć, że ich praca została doceniona. Chwała za to organizatorom i Kapitule Mostów Starosty, która również w poprzednich latach wydostawała z niezasłużonego cienia ludzi naprawdę wartościowych.

Mosty Starosty 2014 zgromadziły wielu szacownych gości. Oprócz wspomnianych wcześniej starosty Mirosława Wędrychowicza, burmistrza Witolda Kochana i Leszka Zegzdy, na gali pojawiła się pani poseł Barbara Bartuś. Wśród publiczności zasiedli radni miejscy i powiatowi, ludzie kultury i działacze społeczni. Podczas spotkania w Dworze Karwacjanów nie zabrakło też elementów dyskusji. Ciekawie zabrzmiała wymiana zdań pomiędzy Leszkiem Zegzdą i nominowanym Tadeuszem Bochnią na temat stosunku władz małopolskich do peryferyjnie położonego powiatu gorlickiego. To pewnie nie miejsce i nie czas na spory o to, czy powiat gorlicki i jego znaczenie są wystarczająco doceniane i postrzegane z perspektywy Krakowa, ale to watek dyskusji, od którego raczej nie uciekniemy. Zwłaszcza w perspektywie zbliżający się wyborów, zwłaszcza tych samorządowych.

O autorze
polonista, nauczyciel I LO w Gorlicach, dziennikarz - amator

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest