redakcja@terazgorlice.pl

Nagroda Super Samorząd 2013: Nominacja dla gorlickiego Stowarzyszenia i władz Gorlic

Na liście nominowanych do nagrody Super Samorząd 2013 pod Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego znalazło się Stowarzyszenie Partner dla Przedsiębiorczości i władze samorządowe Gorlic. Nominację otrzymało tylko 13 podmiotów z całej Polski współpracujących z władzami samorządowymi.

GorliceNagrodę Super Samorząd przyznaje Fundacja im. Stefana Batorego. Otrzymują ją uczestnicy akcji „Masz Głos, Masz Wybór”, którą prowadzi fundacja. Super Samorząd to wyróżnienie dla najskuteczniejszego uczestnika akcji, który nie tylko doprowadzi do konkretnej zmiany, ale także do ścisłej współpracy mieszkańców z lokalnymi władzami. Statuetki i dyplomy (nagroda ma charakter wyłącznie honorowy) są wręczane zarówno „stronie społecznej”, jak i przedstawicielom władz samorządowych.

Akcja Masz Głos, Masz Wybór prowadzona jest od 2002 roku. Działalnością swoją zachęca mieszkańców miast, wsi i miasteczek do pełniejszego włączania się we współrządzenie. Proponowane są tzw. zadania – scenariusze, które pozwalają mieszkańcom między innymi zmieniać przestrzeń, w której żyją i pracują. Mieszkańcy z własnej inicjatywy w ścisłej współpracy z władzami samorządowymi mogą zmieniać swoje otoczenie. Mówiąc krótko, mieszkańcy powinni brać sprawy lokalne w swoje ręce, nie czekać, aż inni rozwiążą ich problem, zadeklarować własny wkład i podjąć niezbędne działania, równocześnie angażując do współpracy samorząd lokalny.

Stowarzyszenie „Partner dla Przedsiębiorczości” zaproponowało przeprowadzenie w ramach „Inicjatywy Lokalnej” realizację przedsięwzięcia angażującego samorząd lokalny i samych mieszkańców osiedla. Zadanie to polega na modernizacji infrastruktury drogowej odcinka ul. Krasińskiego, wpływającej na poprawę bezpieczeństwa pieszych i młodzieży szkolnej oraz poprawę funkcjonalności całego ciągu komunikacyjnego, z równoczesnym zwiększeniem ilości miejsc parkingowych.

Inicjatywę Stowarzyszenia licznie poparli mieszkańcy osiedla, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowej, Zarząd Osiedla nr 12 oraz pobliski MZS nr 4, gdzie wszyscy aktywnie włączyli się do prowadzonych prac. Przedstawiciele samorządu lokalnego uczestniczyli w spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami, służąc im radą i swoim fachowym doświadczeniem. Dobrze przeprowadzona akcja informacyjno – reklamowa przyniosła oczekiwany skutek, bo projekt w otwartym konkursie na finansowanie z budżetu obywatelskiego uzyskał wystarczającą liczbę głosów, aby otrzymać dofinansowanie .

Przy wyborze laureatów oceniane będą pomysłowość oraz skuteczność działań. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 28 lutego 2014 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, a przyzna je jury w składzie: Ewa Barlik (dyrektorka Biura Stowarzyszenia Gazet Lokalnych), Nathalie Bolgert (członek Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego), prof. Jerzy Stępień (były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego), Przemysław Radwan (dyrektor Stowarzyszenia Szkoła Liderów).

Gratulujemy sukcesu, jakim bez wątpienia jest już sama nominacja, i życzymy zwycięstwa!

Informacja przygotowana na podstawie opracowania Karola Mazura
(z wykorzystaniem obszernych fragmentów tego opracowania)

Podobne wpisy

  1. marek Odpowiedz

    Mam takie pytanie: W czym ten nasz, gorlicki samorząd jest taki super???? Co to za „sukces”? TAK POWINNO BYĆ wszędzie i zawsze. A jak jest to każdy widzi.

Skomentuj

Pin It on Pinterest