redakcja@terazgorlice.pl

Szpital w Gorlicach zniszczy dokumentację medyczną pacjentów z 1993 roku

Mija kolejny okres przechowywania dokumentacji medycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach. W tym roku szpital dokona brakowania (niszczenia) indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych w 1993 roku.

dokumentacja medyczna1Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacja medyczna po upływie okresów przechowywania (20 lat), zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja indywidualna pacjenta przewidziana do brakowania może zostać wydana pacjentowi na wniosek: pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci pacjenta – osobom przez niego upoważnionym do uzyskania dokumentacji w przypadku zgonu, za pokwitowaniem.

Osoby zainteresowane odbiorem indywidualnej dokumentacji medycznej z tego okresu, proszone są, aby zgłaszały się do gorlickiego szpitala, do Działu Organizacji i Nadzoru (parter budynku głównego, tel. 18 35 53 263) w dniach: wtorek i środa, w godz. od 8 do 14. do dnia 31.08.2014 r. i złożyły wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej. Wniosek można pobrać na http://www.szpital.gorlice.pl/s47-dokumentacja-medyczna.html

Źródło: Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest