redakcja@terazgorlice.pl

Absolutorium dla Zarządu Gorlickiego Stowarzyszenia Przyjaciół I LO

Podczas Walnego Zebrania Członków Gorlickiego Stowarzyszenia Przyjaciół I LO im. Marcina Kromera, które odbyło się 24 marca 2014 roku, podsumowano pracę działającego od roku nowego zarządu tej organizacji. Uczestnicy spotkania jednogłośnie udzielili absolutorium władzom stowarzyszenia.

Uczestnicy Walnego Zebrania na tle popiersia patrona I LO w Gorlicach - bpa Marcina Kromera

Uczestnicy Walnego Zebrania na tle popiersia patrona I LO w Gorlicach – bpa Marcina Kromera

Sprawozdanie z działalności Gorlickiego Stowarzyszenia Przyjaciół I LO im. M. Kromera przedstawiła Prezes Renata Kochan. W swym wystąpieniu skupiła się przede wszystkim na zorganizowanym 9 listopada 2013 roku Spotkaniu Pokoleń, w którym wzięło udział ok. 130 osób. Spotkanie miało głównie na celu podtrzymywanie więzi pomiędzy absolwentami Kromera oraz integrację międzypokoleniową. Znamy już termin tegorocznego Spotkania Pokoleń, które odbędzie się w budynku najstarszego liceum Ziemi Gorlickiej 8 listopada 2014 roku.

W roku 2013 nowy zarząd spotkał się na protokołowanych posiedzeniach siedem razy. Uaktualniono wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wzory podpisów w banku. Zweryfikowano również liczbę członków, skreślając osiem osób, które nie brały udziału w pracach stowarzyszenia i od lat nie płaciły składek członkowskich. W mijającym roku udało się pozyskać sześciu nowych członków. Gorlickie Stowarzyszenie Przyjaciół I LO im. M. Kromera tworzy obecnie 80 osób.

Stowarzyszenie, w miarę swych skromnych środków stara się chronić nieliczne pamiątki historii szkoły, która niedługo obchodzić będzie 110 lat istnienia. W tym momencie trwają prace nad odnowieniem dwóch przedwojennych obrazów olejnych z gabinetu dyrektora. Łącznie udało się w roku 2013 uzyskać przychód w wysokości niemal 4 tys. złotych. Jedną czwartą tej sumy stanowią składki członkowskie. To tylko kropla w morzu potrzeb, ale kropla znacząca.

Obecni na Walnym Zebraniu członkowie jednogłośnie udzielili działającemu od roku zarządowi stowarzyszenia. W dyskusji, która wywiązała się w dalszej części posiedzenia podjęto wiele interesujących tematów. Jednym z ważniejszych była kwestia podjęcia zdecydowanych prac remontowych budynku, który należy do najpiękniejszych i najcenniejszych gmachów szkolnych w Polsce. Czas nie oszczędza architektonicznych detali gorlickiego liceum, z roku na rok w coraz gorszym stanie jest portal szkoły oraz niezwykle oryginalna attyka. Na ten temat wypowiadali się obecni na sali posiedzeń dyr. Jerzy Nalepka, burmistrz Gorlic Witold Kochan oraz radny powiatu gorlickiego Rafał Kukla.

Walne Zebranie przyjęło kilka wniosków, z których warto wymienić prośbę dyrektora liceum o dofinansowanie wyjazdów uczniów Kromera na olimpiady i konkursy przedmiotowe do Krakowa i Warszawy. Zaproponowano również zmianę terminu przyszłorocznego Walnego Zgromadzenia i połączenie go ze spotkaniem integracyjnym członków i sympatyków jeszcze w trakcie trwania karnawału. Wśród innych pomysłów pojawił się przemarsz uczniów w strojach historycznych  ulicami Gorlic, który uświetniłby kolejne Spotkanie Pokoleń oraz zachęcanie absolwentów do kupna cegiełek i ksiąg pamiątkowych I LO.

Na zakończenie obrad, którym przewodniczyła pani Barbara Wiatr, Prezes Zarządu Gorlickiego Stowarzyszenia Przyjaciół I LO pani Renata Kochan podziękowała wszystkim obecnym za uczestnictwo w Walnym Zebraniu oraz wsparcie w codziennych wysiłkach na rzecz liceum im. Marcina Kromera. Zwróciła uwagę na fakt, że mijający rok był dla całego zarządu czasem zbierania doświadczeń, a podjęte wysiłki już zaczynają przynosić efekty. Jeszcze raz zaapelowała o udział w jesiennym Spotkaniu Pokoleń, które odbędzie się 8 listopada 2014 roku. Do tego zaproszenia przyłącza się również redakcja naszego portalu.

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest