redakcja@terazgorlice.pl    600-605-588

Marek Sowa: Małopolska ma w nowej perspektywie finansowej prawie 1 mld euro więcej!

Główne założenia nowej perspektywie finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przedstawił Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa podczas Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Gorlickiego, który zorganizowany został w środę 16 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Gorlicach.

Marek Sowa przedstawia założenia RPO WM na lata 2014-2020.

Marek Sowa przedstawia założenia RPO na lata 2014-2020.

Marszałka Marka Sowę przywitał pełniący rolę gospodarza burmistrz Witold Kochan, który podziękował za dotychczasową owocną współpracę, a zwłaszcza remonty dróg wojewódzkich oraz przyznane ostatnio dofinansowanie na budowę gorlickiego skateparku, która zaplanowana została na bieżący rok.

Marek Sowa przypomniał, że w latach 2007-2013 w powiecie gorlickim zrealizowano przy wsparciu z poziomu regionalnego i krajowego 360 projektów na gigantyczną sumę prawie 425 mln złotych. W większości wykorzystane zostały środki europejskie. Wśród najważniejszych projektów inwestycyjnych Marszałek Województwa Małopolskiego wymienił: Modernizację Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach (2,79 mln zł z MRPO), Szpital Powiatowy w Gorlicach (9,35 mln zł z MRPO), Budowę przy ZSZ w Bieczu hali sportowej (2,53 mln z MRPO), Rewitalizację Starówki Gorlic (11,14 mln zł z MRPO), a także Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Ziemi Gorlickiej (28,02 mln zł z POIŚ) i Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Łużna poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (2,05 mln zł z POIG).

9 kwietnia 2014 roku Małopolska, jako pierwsze województwo w Polsce, wysłała projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do negocjacji z Komisją Europejską. W tej nowej perspektywie finansowej zaprojektowano o prawie 1 mld złotych więcej środków niż w latach 2007-2013. Rozdysponowane one zostaną zgodnie z 12 priorytetami, wśród których największe dofinansowanie otrzymają: Infrastruktura Transportowa (400,5 mln euro), Regionalna Polityka Energetyczna (380 mln euro) oraz Przedsiębiorcza Małopolska (310 mln euro).

Marszałek Marek Sowa pokrótce omówił wszystkie priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zwracając szczególną uwagę na możliwości wykorzystania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego oraz akcenty nowej perspektywy finansowej. Wskazał m.in. na potrzebę tworzenia nowych stref aktywności gospodarczej i turystycznej, redukcję emisji zanieczyszczeń z sektora mieszkaniowego (np. wymiana kotłów i pieców c.o na nowocześniejsze), wspieranie selektywnej zbiórki odpadów, tworzenie enklaw edukacyjno-przyrodniczych i tras rowerowych, dalszy rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, ochronę zabytków i dostosowanie ich do funkcji turystycznych lub kulturalnych.

Zapowiedział również ograniczenie wydatków na szkolenia, a zwiększenie dotacji na zakładanie nowych przedsiębiorstw. Większe środki mają zostać przeznaczone na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. W ramach poprawy sytuacji na małopolskim rynku pracy w nowej perspektywie finansowej planuje się dalszą aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia. Ważnym priorytetem jest ponadto tzw. spójność społeczna Małopolski. Tutaj zaplanowane zostało m.in. wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych (np. dzienne domy pomocy), a także zwiększenie aktywności społeczności lokalnych w oparciu o inicjatywy ekonomii społecznej (np. spółdzielnie socjalne)

ciąg dalszy nastąpi

 

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest