redakcja@terazgorlice.pl

Innowacyjne nauczanie przyrody w Kromerze. I LO w Gorlicach w projekcie PINaP

I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach zakwalifikowało się do projektu „PINaP – Innowacyjne nauczanie Przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych”. Będzie on realizowany w klasie humanistycznej od września roku szkolnego 2014/15. Do projektu, w wyniku rekrutacji, zostało wybranych zaledwie 20 szkół w Polsce.

kromer-szkolaProjekt „PINaP – Innowacyjne nauczanie Przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4 Modernizacja metod i treści kształcenia – projekty konkursowe. Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, we współpracy z kadrą akademicką Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości wprowadzenia nowoczesnego, interdyscyplinarnego nauczania Przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz transferu wiedzy i informacji naukowej z poziomu akademickiego, poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie Programu Innowacyjnego Nauczania Przyrody (PINaP). Ma on spowodować wzrost zainteresowań przyrodniczych i motywacji do pogłębiania wiedzy przyrodniczej u uczniów i uczennic uczestniczących w pilotażowym wdrażaniu PINaP.

W roku szkolnym 2014/15, program PINaP zostanie pilotażowo wdrożony w 20 szkołach ponadgimnazjalnych. Oznacza to, że lekcje z przedmiotu Przyroda dla uczniów i uczennic z wytypowanych klas będą prowadzone z wykorzystaniem Programu Innowacyjnego Nauczania Przyrody (PINaP) oraz scenariuszy lekcji do PINaP z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu i przekazanych szkołom oraz z wykorzystaniem platformy blended-learning. Każda klasa uczestnicząca w projekcie weźmie udział w 2 godzinach zajęć akademickich w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego lub Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Koordynatorami projektu w I LO w Gorlicach są mgr Robert Góramgr Sławomir Deda.

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest