redakcja@terazgorlice.pl

Ranking najszybciej rozwijających się w latach 2010-2014 gmin. W powiecie gorlickim zaskakujące wyniki!

W lipcu 2014 r. w Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” ukazał się przygotowany przez Firmę Curulis ranking najszybciej rozwijających się gmin w Polsce, który podsumowuje skuteczność lokalnych włodarzy we właśnie mijającej kadencji 2010-2014. Jak wypadły gminy powiatu gorlickiego? Wyniki rankingu mogą zaskoczyć.

MoszczenicaStworzony ranking skupił się na zmianach, jakie zaszły pomiędzy rokiem 2010 a 2014. Nie liczyło się, czy gmina była bogata już w 2010, a jedynie to, w jakim stopniu udało się ją przez te 4 lata zmienić. Zbadanych zostało 2479 jednostek (wszystkie gminy oraz miasta na prawach powiatu), w których odbyły się wybory bezpośrednie. Każda jednostka została porównana w wymiarze gospodarczym, infrastrukturalnym, społecznym i finansowym. Aby zająć wysoką pozycję w rankingu ogólnym, jednostka musiała odznaczać się wysoką pozycją we wszystkich częściach składowych.

Co badano? Analiza finansów objęła m.in średnią dynamikę zmian dochodów z podatków i opłat lokalnych; średni udział dochodów z budżetu Unii Europejskiej do dochodów ogółem czy średnią dynamikę zmian kosztów administracyjnych. W dziedzinie społecznej sprawdzono m.in. dynamikę zmiany liczby ludności; zmianę liczby miejsc w przedszkolach podległych jednostce samorządu terytorialnego na 1000 mieszkańców; zmianę liczby klubów sportowych oraz artystycznych na 1000 mieszkańców czy też zmiany liczby gospodarstw domowych otrzymujących świadczenia społeczne.

Porównanie infrastruktury zawierało m.in. zmiany w długości sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej oraz zmianę odsetka osób z tych sieci korzystających. No i wreszcie gospodarka. Tutaj autorzy rankingu zajęli się głównie zmianami liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON, dynamiką liczby osób pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą na 1000 ludności czy też liczbą osób bezrobotnych. To oczywiście tylko niektóre z badanych na potrzeby rankingu wskaźników we wszystkich czterech dziedzinach.

Na potrzeby Czytelników TerazGorlice.pl zestawiliśmy wyniki, jakie w rankingu osiągnęły gminy powiatu Gorlice i miasto Gorlice. Możecie w tabeli poniżej prześledzić miejsce danej jednostki w powiecie gorlickim, Małopolsce oraz całym kraju. Przypomnijmy, że razem z miastami na prawach powiatu funkcjonują w Małopolsce 182 jednostki, w Polsce natomiast 2479.

Ranking najszybciej rozwijających się gmin w latach 2010-2014:
M-ce w powiecie gorlickimJednostkaM-ce w MałopolsceM-ce w Polsce
1.Gmina Moszczenica10134
2.Gmina Bobowa14152
3.Gmina Sękowa36388
4.Gmina Gorlice42444
5.Gmina Uście G.65747
6.Gmina Ropa68800
7.Gmina Lipinki821067
8.Gmina Łużna1101510
9.Gmina Biecz1211596
10.Miasto Gorlice1772419

Najlepiej w powiecie gorlickim, wg Firmy Curulis, wypadła w mijającej kadencji dynamika rozwoju Gminy MoszczenicaWójt Jerzy Wałęga może już odbierać gratulacje. gmina pod jego panowaniem znalazła się w dziesiątce najszybciej rozwijających się jednostek Małopolski. Bardzo wysoko oceniona został również Gmina Bobowa, którą rządzi Wójt Wacław Ligęza (14. m-ce w województwie małopolskim i 152.  w Polsce). Co do pozostałych gmin, wygląda to… nieco gorzej. No cóż, każdy ranking w jakiś sposób przekłamuje rzeczywistość, dlatego radzę i ten potraktować z dużym dystansem.

Podobne wpisy

  1. Anonim Odpowiedz

    Ostatnie zdanie – dlatego, że Lipinki słabo? Po co publikować ranking i jednocześnie go podważać? Moszczenica cała skanalizowana i „uorlikowiona”, najmniejsza gmina w powiecie. Ranking dał wszystkim jednakowe warunki. Jechać do wójta Moszczenicy i się uczyć!

  2. mamona Odpowiedz

    W rankingu najlepiej zarabiających wójtów to wójt z Lipinek byłby w czołówce w skali ogólnopolskiej.

Skomentuj

Pin It on Pinterest