redakcja@terazgorlice.pl

Pro Publico Bono 2015. Zgłoś swojego kandydata!

Do 30 grudnia 2014 roku można zgłaszać kandydatów do Nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego „Pro Publico Bono”. Nagroda, będąca wyrazem uznania i wdzięczności za wybitne zasługi na niwie działalności społecznej i charytatywnej na rzecz mieszkańców Powiatu Gorlickiego, przyznawana jest już po raz siódmy.

Laureaci Pro Publico Bono w 2014 roku

Laureaci Pro Publico Bono w 2014 roku

Nagrodę w formie statuetki oraz dwóch wyróżnień przyznaje Kapituła Nagrody „PRO PUBLICO BONO” pod kierunkiem Przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego. Pełniący te funkcję w minionej kadencji Marek Bugno przypomina, że pomysłodawcy Nagrody chcą w ten sposób krzewić piękną ideę pracy dla dobra drugiego człowieka i dla dobra publicznego oraz „honorować i propagować ludzi czyniących dobro i służących bezinteresownie potrzebującym”.

Laureatami poprzednich edycji „Pro Publico Bono” byli:

ROK 2009

Dyrektor Okręgu CARITAS w Gorlicach, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Królowej ksiądz Jerzy Gondek. Wyróżnienia otrzymali: Prezes Zarządu Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gorlicach – Janina Augustyn i prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej Mieczysław Kormanek.

ROK 2010

Jan Spólnik – twórca Szkolnego Muzeum ,,Gryf” w Szymbarku liczącego obecnie blisko 1000 eksponatów, pasjonat historii, folkloru i niestrudzony propagator piękna Szymbarku. Wyróżnienia otrzymały: nauczycielka – społecznik Barbara Wiatr i poetka, opiekunka zespołów folklorystycznych Barbara Brach.

ROK 2011

Nauczyciel i działacz społeczny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Stanisław Kozieł. Wyróżnienia otrzymali: Stowarzyszenie na Rzecz Sprawności Dzieci i Młodzieży „Sprawne Smoki” oraz działacz PCK, organizator młodzieżowych klubów HDK i akcji charytatywnych Marek Podraza.

ROK 2012

Dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia w Gładyszowie ksiądz Arkadiusz Barańczuk, a wyróżnienia: przewodnicząca Miejsko-Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich Rozalia Sakowska i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Sitnicy Halina Wszołek.

ROK 2013

Stanisław Nosal za zaangażowanie w działalność profilaktyczną w zakresie zapobiegania i leczenia chorób cywilizacyjnych, za ustawiczną naukę życia z chorobą, za krzewienie prospołecznych postaw, za niesienie pomocy potrzebującym i chorym. Wyróżnienia otrzymali: Zbigniew Majcher za kultywowanie i popularyzowanie wojennego dziedzictwa Ziemi Gorlickiej, za wielką troskę o pamięć przeszłości, za wieloletnie przypominanie nam, że „Śmierć żołnierza święta jest i łamie nakazy nienawiści…” oraz Alfreda Stankowska za  kultywowanie wartościowych tradycji Kół Gospodyń Wiejskich i przenoszenie ich na współczesny grunt lokalnych społeczności, za działalność charytatywną oraz wybitny wkład w rozwój wsi Głęboka.

ROK 2014

Lek. med. Marta Przewor za zaangażowanie w dzieło wspierania rodzin, dzieci i seniorów, za krzewienie prospołecznych postaw, za niesienie pomocy potrzebującym i chorym, za piękny przykład służby na rzecz drugiego człowieka. Wyróżnienia otrzymali: Jan Ryzner za dawaną życiem lekcję prawdziwego, codziennego patriotyzmu, za troskę o pamięć przeszłości, za krzewienie wśród dzieci i młodzieży harcerskich ideałów, za działalność dla dobra wspólnego oraz Anna Cetnarowicz za innowacyjne i niekonwencjonalne formy aktywizacji osób niepełnosprawnych, za propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywną obecność w akcjach charytatywnych.

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania nagrody oraz trybu zgłaszania kandydatur zawiera  Regulamin, który wraz z wnioskiem zgłoszeniowym dostępny jest tu plik do pobrania.

Zgłoszenia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe, 38-300 Gorlice, ul. Biecka 3, Biuro Rady Powiatu z dopiskiem: „Pro Publico Bono”  terminie do 30 grudnia 2014 roku.

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest