redakcja@terazgorlice.pl

Poseł Andrzej Romanek: Poprawki do budżetu Państwa na 2015 rok

W toku prac nad budżetem Państwa na 2015 rok Poseł na Sejm RP Andrzej Romanek (Solidarna Polska) złożył siedem poprawek. Dwie z nich bezpośrednio dotyczą powiatu gorlickiego. Poniżej zamieszczamy nadesłaną przez Biuro Posła Andrzeja Romanka listę poprawek:

 1. Poseł na Sejm RP Andrzej Romanek

  Poseł na Sejm RP Andrzej Romanek

  Przeznaczenie kwoty 50 mln złotych na budowę trzecich wolnych pasów ruchu w ciągi drogi krajowej nr 28 na terenie powiatów limanowskiego, nowosądeckiego i gorlickiego. Są to środki przeznaczone tylko na prace projektowe i wykup gruntów, bowiem w pozostałym zakresie zadania te są finansowane przez GDDKiA i nie mogą być ujęte w budżecie Państwa,

 2. Przeznaczenie kwoty 160 mln na prace projektowe i wykup gruntów niezbędnych do budowy obwodnic w ciągu drogi krajowej nr 28 w miejscowościach Limanowa, Mszana Dolna, Grybów i Gorlice. Kwoty ta jest większa w porównaniu z poprzednią z uwagi na fakt, że budowa obwodnic na ogół wiąże się z koniecznością wykupu znacznej ilości nieruchomości, z uwagi na fakt wyznaczenia ich przebiegu po nowych szlakach. W pozostałym zakresie zadanie to powinno być finansowane przez GDDKiA,
 3. Przeznaczenie kwoty 15 milinów złotych na remont mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi krajowej nr 28 w miejscowości Nowy Sącz. Kwota ta obejmuje prace projektowe oraz prace remontowe,
 4. Zwiększenie o 180 milionów zł kwoty dopłat do paliwa rolniczego. Poprawka ta jest związana m.in.: z faktem, że polscy rolnicy ponoszą ogromne straty finansowe  w związku z embargiem na polskie produkty rolne nałożonym przez Federacją Rosyjską. Ta forma pomocy będzie stanowiła dodatkowe wsparcie dla polskich rolników,
 5. Przeznaczenie kwoty 180 milionów złotych na utworzenie rezerwy celowej pod nazwą: „Usuwanie skutków powodzi w dorzeczach Wisły i Odry”. Pomimo ogromnych potrzeb kwoty przeznaczone do usuwanie skutków powodzi są dalece niewystarczające, a istniejące dziś programy, jak choćby Program Górnej Wisły mają zaspokajać potrzeby przyszłe, a nie likwidować skutki poprzednich powodzi. Dlatego też niezbędne jest utworzenie rezerwy celowej, z której środki będą przeznaczane wyłącznie na likwidację skutków powodzi, które ostatnimi czasy nader często nawiedzały południową Polskę,
 6. Zwiększenie o 600 mln złotych części oświatowej subwencji ogólnej. Często dramatyczna sytuacja finansowa polskich samorządów zmusza ich do podejmowania decyzji o likwidacji szkół. Jeżeli na początku lat 90 subwencja oświatowa zaspokajała bieżące, a nawet inwestycyjne potrzeby szkół, to dzisiaj na bieżące utrzymanie szkół samorządy muszą dopłacać kwoty stanowiące niemałą część własnego budżetu. Dlatego też niezbędne jest, aby wesprzeć samorządy poprzez zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej. Inaczej czekają nas kolejne, dramatyczne decyzje samorządów o likwidacji szkół,
 7. Wszyscy wiedzieliśmy dramatyczne obrazki związane z płonącą Katedrą  w Sosnowcu. Dlatego też niezbędne jest finansowe wsparcie z budżetu Państwa  na jej odbudowę. Katedra została wybudowana w latach 1893-1899 w stylu neoromańskim. W katedrze znajdują się cenne malowidła Włodzimierza Tetmajera.  Z uwagi na wagę zabytku niezbędne jest pilne przeprowadzanie remontu poszycia dachowego.

 

Podobne wpisy

 1. stary Odpowiedz

  Jeśli jest zwiększenie środków to musi być też zmniejszenie, a o tym pan poseł zapomniał. Budżet to nie koncert życzeń. Czyżby to tylko spełnienie obiecanek przedwyborczych?

Skomentuj

Pin It on Pinterest