redakcja@terazgorlice.pl

Jakie miejsce w globalnym świecie ma kultura lokalna? Forum dla Kultury w Gorlicach

Trwa pierwsze z serii spotkań poświęconych kulturze lokalnej. W Gorlicach spotkali się przedstawiciele lokalnego środowiska kulturalnego, dyrektorzy domów kultury, bibliotek, fundacji i stowarzyszeń oraz przedstawiciele wszystkich szczebli samorządu.

Fot. MBP Gorlice, Bartłomiej Kiełtyka

Fot. MBP Gorlice, Bartłomiej Kiełtyka

Spotkanie jest realizacją jednego z postulatów, zgłaszanych podczas październikowego Rajskiego Ogrodu Kultury, które odbyło się w Krakowie i odwołuje się do tematu ETOS/EKONOMIA. Wtedy to, osoby działające poza Krakowem wskazały na potrzebę rozmowy o kulturze poza głównymi ośrodkami miejskimi, tworzenia platformy wymiany specyficznych dla nich doświadczeń oraz praktycznych rozwiązań.

Fot. MBP Gorlice, Bartłomiej Kiełtyka

Fot. MBP Gorlice, Bartłomiej Kiełtyka

Dlatego też trwające dzisiaj i jutro (w Wadowicach) spotkania, odbywają się pod hasłem: KULTURA LOKALNA W GLOBALNYM ŚWIECIE.

Dyskutują między innymi:
– Natalia Hładyk – Zjednoczenie Łemków Zarząd Główny w Gorlicach;
– Magdalena Miller – gospodarz – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach;
– Aleksander Augustyn – kierownik Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Gminy Miejskiej w Gorlicach;
– Marcin Lassota – ekspert w dziedzinie praw dotyczących własności intelektualnych;
– Adam Kałucki – ekspert w dziedzinie marketingu;
– Elżbieta Mostowik – prezentująca „dobre praktyki” działalności w obszarze kultury – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze;
– Monika Wiejaczka – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM

Fot. MBP Gorlice, Bartłomiej Kiełtyka

Fot. MBP Gorlice, Bartłomiej Kiełtyka

Mówimy:
– o tym co dają, a co zabierają dotacje od organizatora;
– gdzie na mapie kultury lokują się organizacje pozarządowe;
– jakie wobec nich mają obowiązki władze lokalne;
– ile środków może, a ile powinna wypracować instytucja kultury;
– gdzie zaczyna się, a gdzie kończy rola oferty kulturalnej (instytucji i organizacji) finansowanej przez samorządy, czyli o tym co nam się należy, a co jest luksusem.

Fot. MBP Gorlice, Bartłomiej Kiełtyka

Fot. MBP Gorlice, Bartłomiej Kiełtyka

Spotkanie trwa, uczestnicy wywołują kolejne wątki, które będziemy kontynuować na warsztatach, prowadzonych przez ekspertów – Marcina Lassotę pod hasłem Kultura nie jest poza prawem oraz Adama Kałuckiego – Jak cię widzą tak cię piszą – wizerunek instytucji.

Kolejne spotkanie, już jutro w Wadowicach.

Fot. MBP Gorlice, Bartłomiej Kiełtyka

Fot. MBP Gorlice, Bartłomiej Kiełtyka

Organizatorzy: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Współorganizatorzy: Małopolski Instytut Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach, Wadowickie Centrum Kultury

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest