redakcja@terazgorlice.pl

Wszystkie komisje Rady Powiatu Gorlickiego dla radnych koalicji PSL-MRS-PO

Radni Rady Powiatu Gorlickiego podczas II nadzwyczajnej sesji, która odbyła się w środę 10 grudnia, dokonali wyboru przewodniczących i składu sześciu komisji. Wszystkie stanowiska przewodniczących komisji przypadły radnym z klubów MRS Ziemi Gorlickiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej, czyli koalicji, która po listopadowych wyborach samorządowych będzie rządzić naszym powiatem.

Fot. Starostwo Powiatowe w Gorlicach

Fot. Starostwo Powiatowe w Gorlicach

Powołane na dzisiejszej sesji komisje będą pracować w następujących składach:

Komisja Rewizyjna: Eugeniusz Wędrychowicz (PSL)– przewodniczący, Krzysztof Kosiba, Jan Kosiński, Rafal Knybel, Tomasz Płatek, Iwona Tumidajewicz.

Komisja Budżetowo-Finansowa i Mienia Powiatu: Rafał Knybel (MRS ZG) – przewodniczący, Janusz Augustowski, Marek Bugno, Małgorzata Dąbrowska, Karol Górski, Adam Urbanek, Jadwiga Wójtowicz.

Komisja Zdrowia Spraw Społecznych i Pomocy Rodzinie: Jan Kosiński (MRS ZG) – przewodniczący, Zygmunt Fryczek, Karol Górski, Stanisław Kaszyk, Andrzej Matusik, Tomasz Płatek, Grzegorz Tomasik, Eugeniusz Wędrychowicz.

Komisja Edukacji,Sportu, Dziedzictwa Kulturowego i Mniejszości Narodowych i Etnicznych: Zofia Kamińska (MRS ZG) – przewodnicząca, Marek Bugno, Krzysztof Flądro, Zygmunt Fryczek, Marek Ludwin, Jerzy Nalepka, Andrzej Matusik, Adam Urbanek.

Komisja Inwestycji i Infrastruktury Technicznej: Krzysztof Kosiba (PO) – przewodniczący, Małgorzata Dąbrowska, Krzysztof Flądro, Zofia Kamińska, Jerzy Nalepka, Marek Ludwin, Jan Przybylski, Jadwiga Wójtowicz.

Komisja Statutowa: Grzegorz Tomasik (PO) – przewodniczący, Janusz Augustowski, Marek Bugno, Roman Dziubina, Tomasz Płatek, Karol Tenerowicz, Jadwiga Wójtowicz.

Podczas II sesji Rady Powiatu Gorlickiego uroczyste ślubowanie złożyli nowi radni: Małgorzata Dąbrowska (SLD) i Rafał Knybel (MRS Ziemi Gorlickiej). Zastąpili oni odpowiednio Rafała Kuklę, który został burmistrzem Gorlic i Mirosława Wędrychowicza, który został burmistrzem Biecza. Rafał Knybel z Rożnowic otrzymał w swoim okręgu 239 głosów, natomiast Małgorzatę Dąbrowską z Gorlic poparło 45 wyborców.

W nowej kadencji w składzie Rady Powiatu Gorlickiego funkcjonować będą cztery kluby radnych:

Prawo i Sprawiedliwość: Tomasz Płatek – przewodniczący, Jadwiga Wójtowicz – wiceprzewodniczący, Zygmunt Fryczek – sekretarz oraz członkowie: Janusz Augustowski, Krzysztof Flądro, Andrzej Matusik i Marek Ludwin.

Małopolski Ruch Samorządowy Ziemi Gorlickiej: Karol Górski – przewodniczący, Zofia Kamińska – wiceprzewodnicząca, Jan Kosiński – sekretarz oraz członkowie: Marek Bugno, Rafał Knybel i Adam Urbanek.

Polskie Stronnictwo Ludowe: Stanisław Kaszyk – przewodniczący, Jerzy Nalepka – wiceprzewodniczący, Iwona Tumidajewicz – sekretarz oraz członkowie: Jan Przybylski, Karol Tenerowicz i Eugeniusz Wędrychowicz.

Platforma Obywatelska: Krzysztof Kosiba – przewodniczący, Grzegorz Tomasik – wiceprzewodniczący, Roman Dziubina – sekretarz.

Ponadto w skład Rady Powiatu wchodzi radna z ramienia SLD Małgorzata Dąbrowska. Cieszy fakt, że radni KWW Witolda Kochana powrócili do nazwy Platforma Obywatelska – będzie krócej i bardziej przejrzyście.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Gorlicach

[total-poll id=8172]

Skomentuj

Pin It on Pinterest