redakcja@terazgorlice.pl

Prezes SRS Krzywa Danuta Świerk-Maryńczak o sukcesie Stowarzyszenia

W piątek – 19 grudnia 2015 r. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Krysztal KrzywaKonkurs podkreśla wartość organizacji, wzmacnia ich wizerunek oraz co najważniejsze docenia ich pracę. Statuetka „Kryształy Soli” jest wyrazem uznania władz województwa dla tych wszystkich, którzy poświęcają swój czas dla budowania wspólnego dobra. Nagroda ma charakter honorowy, a mogące otrzymać ją organizacje wyłaniane są w drodze konkursu.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej – Władysława Kosiniaka-Kamysza, który wraz z marszałkiem Markiem Sową i Członkiem Zarządu WM Leszkiem Zegzdą wręczał statuetki tym organizacjom pozarządowym, które nie tylko realizują ciekawe inicjatywy, ale też mogą pochwalić się najlepszymi efektami.

Gdyby nie trzeci sektor, nie byłoby dzisiaj takiej dumy i satysfakcji z 25-lecia demokracji w Polsce. Tak jak Prezydent Bronisław Komorowski twierdzę, że to, co udało się nam w ostatnim ćwierćwieczu najbardziej, to właśnie organizacje pozarządowe – mówił podczas gali Władysław Kosiniak- Kamysz.

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa zostało zgłoszone do konkursu o Nagrodę „Kryształy Soli” przez Pana Karola Tenerowicza, członka Zarządu Powiatu Gorlickiego.

W tegorocznej X edycji konkursu organizacje mogły zmierzyć się w pięciu kategoriach:

• Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
• Ochrona dziedzictwa kulturowego
• Edukacja i nauka
• Sport, turystyka, rekreacja, ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
• Aktywizacja gospodarcza i obywatelska

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa zostało laureatem w kategorii Sport, turystyka, rekreacja, ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Kapituła konkursu najwyżej oceniła w tej kategorii działalność naszego Stowarzyszenia i przyznała statuetkę „Kryształy Soli” w uznaniu za: „wszechstronną działalność na rzecz dzieci i młodzieży środowiska wiejskiego, ochronę przyrody i dziedzictwa kulturowego oraz modelowe działania na rzecz rozwoju turystyki w regionie, poprzez stworzenie atrakcyjnego produktu turystycznego na terenie Beskidu Niskiego”.

Nasze Stowarzyszenie działa kilkutorowo Dzięki inicjatywie grupy pasjonatów, których działania wsparły lokalne samorządy, ziemia gorlicka wzbogaciła się o nowy, niezwykle atrakcyjny produkt turystyczny, sprzyjający rozwojowi nowej gałęzi turystyki w powiecie gorlickim. „Śnieżne Trasy przez Lasy” to 80-kilometrowa sieć tras narciarstwa biegowego o różnym stopniu trudności, oznakowanych i poprowadzonych przez malownicze obszary południowej części gminy Sękowa. Przy trasach dostępne są miejsca noclegowe i żywieniowe, funkcjonują wypożyczalnie, prowadzony jest instruktaż jazdy na nartach. Na pętlach tras sportowych odbywają się treningi i zawody w biegach narciarskich. Wydany został przewodnik, funkcjonuje strona internetowa
Dolina Nieznajowej leżąca w otulinie Magurskiego Parku Narodowego jest miejscem po nieistniejącej już wiosce łemkowskiej. Stowarzyszenie prowadzi tu ekologiczną działalność rolniczą (20 ha terenu). Od 2010 roku zagospodarowaliśmy rolniczo pastwiska i łąki, tak by przyczynić się do ochrony przyrody, zgodnie z wytycznymi Natura 2000, na bazie dokumentacji przyrodniczo-ornitologicznej na potrzeby programu rolno-środowiskowego. Objęliśmy ochroną przyrodniczą derkacza i corocznie przeprowadzamy wypas bydła i koszenie traw, po okresie ochronnym.

Zarówno w Dolinie Nieznajowej, jak i w pozostałej części sołectwa znajduje się wiele śladów zamieszkujących tu niegdyś Łemków: przydrożnych krzyży, kapliczek, nagrobków na cmentarzach. Stowarzyszenie objęło ochroną to dziedzictwo kulturowe. Od 2010 roku rozpoczęliśmy akcję ratowania kamiennych krzyży łemkowskich. Początkowo chodziło o ratowanie najbardziej zagrożonych obiektów w Nieznajowej, później rozszerzyliśmy działania na całe sołectwo. Wprowadziliśmy do rejestru zabytków cmentarze łemkowskie w Czarnem i Nieznajowej, dokonaliśmy inwentaryzacji kamiennych krzyży cmentarnych i przydrożnych, ogrodziliśmy cmentarze. Dzięki pomocy finansowej Województwa Małopolskiego dokonaliśmy pełnej konserwacj1 kapliczki w Dolinie Nieznajowej oraz 3 krzyży nagrobnych i 6 krzyży przydrożnych w Nieznajowej, Czarnem, Krzywej i Wołowcu. Kontynuujemy te działania.

W celu wyrównywania szans edukacyjnych prowadzimy wiele różnorodnych zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży. Są to zajęcia z nauki i doskonalenia pływania i jazdy na nartach zjazdowych i biegowych, nauka tańca, zajęcia muzyczne, plastyczne, nauka języka angielskiego, wakacyjne warsztaty muzyczno-plastyczne, ceramiczne, teatralne. Dzieci i młodzież bierze udział w konkursach, festiwalach, zawodach sportowych, często osiągając sukcesy.

Docenienie działalności Stowarzyszenia i sukces w konkursie Kryształy Soli to wypadkowa wielu czynników: wolontariackiej pracy członków, pomocy finansowej i merytorycznej samorządów wszystkich szczebli, wsparcia ze strony sponsorów i ludzi dobrej woli. W okresie, który był oceniany w konkursie (2010 – 2013r.) szczególny wkład pracy wnieśli: Anna Dobrowolska, Stefania i Czesław Jaśkiewicz, Elżbieta Jawor, Jerzy Jucha, Bożena Kicwak, Małgorzata i Janusz Lewek, Danuta i Stefan Maryńczak, Zdzisław Musiał, Bogusław Niedziela, Jolanta i Tomasz Nowak, Monika Sznajderman, Alzbeta i Marcin Wójcik, Jacek Żerański. Podziękowania składamy tym, od których otrzymaliśmy dużą pomoc finansowa i rzeczową: Wójtowi i Radzie Gminy Sękowa, Staroście i Radzie Powiatu Gorlickiego, władzom Województwa Małopolskiego i Nadleśnictwa Gorlice.

Danuta Świerk-Maryńczak prezes SRS Krzywa
www.malopolskie.pl

Dyplom Krzywa

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest