redakcja@terazgorlice.pl

Sejmik Województwa Małopolskiego broni górników Kopalni Brzeszcze

Podczas nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, która odbyła się w czwartek 15 stycznia 2015 roku, radni przyjęli rezolucję w sprawie sprzeciwu wobec rządowej decyzji o likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego „Brzeszcze” w Brzeszczach.

Brzeszcze01

Protestujący w sali obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego – fot. Portal WM

Jak czytamy w uchwalonej głosami 32 radnych rezolucji (przy jednym głosie wstrzymującym się): Sejmik Województwa Małopolskiego z niepokojem przyjął do wiadomości podjęty przez Radę Ministrów Plan Naprawczy Kompanii Węglowej S.A. i wyraża sprzeciw wobec decyzji o likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego „Brzeszcze” w Brzeszczach zawartej w ramach tego planu.

Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego podkreślili, że decyzja o likwidacji kopalni Brzeszcze ma wątpliwe uzasadnienie ekonomiczne, zwrócili również uwagę na trwający już od paru lat proces restrukturyzacji kopalni, w którą zainwestowano bardzo duże środki finansowe. W rezolucji czytamy, że: Likwidacja Kopalni pogorszy, i tak już trudną, sytuację na małopolskim rynku pracy. KWK „Brzeszcze” to jeden z największych zakładów pracy w Województwie Małopolskim. Przez lata zapewniała swoim pracownikom stabilne warunki zatrudnienia. 

Rezolucja kończy się apelem o ochronę Kopalni „Brzeszcze” i takie prowadzenie działań naprawczych, aby maksymalnie zminimalizować koszty społeczne tj. utratę miejsc pracy i likwidację zakładów górniczych, których potencjał wydoby wczy, w przypadku zmiany koniunktury i wzrostu zapotrzebowania na surowce energetyczne może być już nie do odtworzenia. Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego oczekują natomiast, aby strona rządowa aktywnie włączyła się w poszukiwanie inwestorów dla kopalni.

Nadzwyczajne posiedzenie Sejmiku Województwa Małopolskiego przebiegało w gorącej atmosferze - fot. Portal WM

Nadzwyczajne posiedzenie Sejmiku Województwa Małopolskiego przebiegało w naprawdę gorącej atmosferze – fot. Portal WM

O komentarz do sprawy poprosiliśmy Pawła Śliwę – Radnego Województwa Małopolskiego, który w Krakowie reprezentuje Ziemię Gorlicką. W rozmowie z TG.pl Paweł Śliwa wyraził zdecydowane poparcie dla rezolucji, za którą głosował. Skrytykował również rząd za nieprzemyślane i wywołujące eskalację napięcia w regionie decyzje. Stwierdził między innymi:

Rząd przyjął zgubną strategię niesłuchania społeczeństwa i podjął arbitralną decyzję bez jakichkolwiek konsultacji społecznych. Tak nie powinno być. Zachowanie strony rządowej jest całkowicie niekompetentne. Pośpiech, z jakim przyjęto parę dni temu ustawę o restrukturyzacji, wskazuje jednoznacznie, że rząd podchodzi do tak istotnych społecznie działań bez jakiegokolwiek przygotowania. Nie może być tak, że władza mówi: „Likwidujemy i czekamy, co zrobi społeczeństwo”.

Trzeba także zdać sobie sprawę, o czym nie mówią media, że obecne strajki to największa w powojennej Polsce fala protestów na Śląsku. Pod ziemią strajkuje średnio od 1000 do 1500 górników. Takiej determinacji nie było nawet w latach 80-tych ubiegłego wieku. Ani w okresie poprzedzającym stan wojenny, ani po stanie wojennym. Zamknięcie zakładu górniczego w Brzeszczach to zagrożenie utratą pracy dla ponad 2000 pracowników, z których zdecydowana większość mieszka w Małopolsce. Każde miejsce pracy w sektorze energetycznym, to utrata kolejnych 4 miejsc pracy. Nie możemy sobie na to pozwolić.

Paweł Śliwa poinformował, że odwiedził osobiście Brzeszcze, gdzie w miejscowej szkole górniczej odbyło się spotkanie Klubu Radnych PiS z protestującymi górnikami i ich rodzinami, w którym wziął udział Szef „Solidarności” Piotr Duda. Natomiast w poniedziałek 19 stycznia o godz. 17.00 w Biurze Solidarnej Polski w Gorlicach odbędzie się spotkanie związane z górnictwem w Polsce w kontekście rządowego projektu likwidacji kilku kopalń, na które zaprasza Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego – Paweł Śliwa.

[total-poll id=8733]

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest