redakcja@terazgorlice.pl

Prawie 700 tys. zł na konserwację zabytków w powiecie gorlickim. Lista dotacji

Sejmik Województwa Małopolskiego, podczas swej VI sesji, która odbyła się 23 lutego, podjął decyzję o wsparciu w 2015 roku konserwacji zabytków na terenie Małopolski sumą 3 mln 500 tys. zł. Pieniądze przeznaczone zostaną na 129 zadań, wśród których aż 31 dotyczy powiatu gorlickiego.

cerkiew-rozdzieleŁącznie samorząd województwa małopolskiego przekaże w tym roku na zabytki Ziemi Gorlickiej sumę 695 tys. złotych. W większości dotacje powędrują do znajdujących się na terenie naszego powiatu parafii różnych wyznań i przeznaczone zostaną na remont i konserwacje obiektów sakralnych oraz ich wyposażenia. Największą dotację, w kwocie 40 tys. złotych otrzyma jednak Gmina Łużna na remont konserwatorski schodów terenowych, ścieżek i murków oporowych na cmentarzu wojennym nr 123 z czasów I wojny światowej. Na prace konserwatorskie na cmentarzach wojennych pieniądze uzyskało też Miasto Gorlice (30 tys. zł) oraz Gmina Moszczenica (25 tys. zł).

A oto jak rozkładają się sumy tegorocznych dotacji na konserwację zabytków w powiecie gorlickim:

 • parafie rzymskokatolickie – 234 000 zł
 • parafie prawosławne – 215 000 zł
 • parafie greckokatolickie – 142 000 zł
 • jednostki samorządu teryt. – 95 000 zł
 • organizacje pozarządowe – 9 000 zł
Zadania, na które w 2015 roku udzielono dotacji – POWIAT GORLICKI:
L.p.ZadanieWnioskodawcaKwota dotacji (zł)
1.Łużna, cmentarz wojenny nr 123 z czasów I wojny światowej, 1915 r., remont konserwatorski schodów terenowych, ścieżek i murków oporowychGmina Łużna40 000
2.Bobowa, dzwonnica z murem oporowym i schodami, XIX w.: kompleksowy remont konserwatorskiParafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej30 000
3.Miasto Gorlice, cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 91, data powstania: 1916-1917, prace konserwatorskie na cmentarzu wojennym nr 91 w GorlicachMiasto Gorlice30 000
4.Szymbark, kościół pw. św. Wojciecha; ołtarz boczny z obrazem Matki Bożej Różańcowej (2 poł. XVIII w.); pełna konserwacja techniczna i estetycznaParafia Rzymskokatolicka pw. M.B. Szkaplerznej w Szymbarku30 000
5.Smerekowiec, kościół (d. cerkiew greck.) pw. św. Michała Archanioła; powstanie: 1818 r., konserwacja malowideł na stropie nawy i prezbiterium (ok. 1930 r.) – kontynuacjaParafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Smerekowcu30 000
6.Moszczenica koło Gorlic, kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej, 1818-1820, przeprowadzenie prac przy filarach i belkach podtrzymujących strop kościołaParafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Moszczenicy30 000
7.Konieczna, ikonostas w cerkwi pw. św. Bazylego Wielkiego, 1912 r., konserwacja części architektonicznej oraz 6 ikon. Etap IIIParafia Prawosławna pw. Opieki Najświętszej Bogurodzicy w Zdyni30 000
8.Wysowa-Zdrój, cerkiew prawosławna pw. św. Archanioła Michała, 1779 r. Konserwacja techniczna i estetyczna ikonostasuParafia Prawosławna pw. Archanioła Michała w Wysowej - Zdroju30 000
9.Uście Gorlickie. Cerkiew greckokatolicka pw. św.
Paraskewy, XVIII w. Konserwacja techniczna i estetyczna ikonostasu. Kontynuacja
Parafia Greckokatolicka pw. św. Paraskewy w Uściu Gorlickim30 000
10.Biecz, kościół parafialny pw. św. Anny OO. Franciszkanów /OFM/ w Bieczu, ołtarz główny (2 ćw. XVIII w.), konserwacja podstawy iluzjonistycznego ołtarza od strony chóru zakonnego (kontynuacja)Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny OO. Franciszkanów /OFM/ w Bieczu30 000
11.Męcina Wielka, gmina Sękowa, kościół pw. śś. Kosmy i Damiana z 1807 r., kontynuacja konserwacji polichromii ściennej z 1930 r.Parafia Rzymskokatolicka pw. śś. Kosmy i Damiana w Męcinie Wielkiej25 000
12.Tymczasowe nakrycie otwartych pylonów z kamienia na cmentarzu nr 118 w StaszkówceGmina Moszczenica25 000
13.Renowacja ikonostasu z II połowy XVIII w. w cerkwi greckokatolickiej pw. św. Paraskewy w Nowicy – kontynuacja zadaniaParafia Greckokatolicka pw. św. Paraskewy w Nowicy25 000
14.Bielanka, ikonostas w cerkwi greckokatolickiej Opieki NMP, 1700 r., konserwacja ikonostasu, kontynuacja zadania - lewa strona, rząd świąteczny i rząd namiestny oraz ikona wieczerzyParafia Greckokatolicka pw. Opieki Najświętszej Marii Panny w Bielance25 000
15.Renowacja barokowo-klasycystycznego ikonostasu z przełomu XVIII/XIX w. w cerkwi greckokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łosiu – etap VI, kontynuacja zadaniaParafia Greckokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łosiu25 000
16.Śnietnica, cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra XVIII w.: konserwacja techniczna i estetyczna malowideł ściennych. KontynuacjaParafia Greckokatolicka pw. św. Dymitra w Śnietnicy25 000
17.Konserwacja zabytkowych obiektów wyposażenia cerkwi pw. św. Ap. Łukasza w Kunkowej: ikona Pantokratora (XVII w.), tabernakulum (XVIII/XIX w.) i trzech krzyży
ołtarzowych (XVIII/XIX w.) – II etap
Parafia Prawosławna pw. św. Ap. Łukasza w Kunkowej20 000
18.Konserwacja zabytkowych obiektów (XVIII w. – XX w.) wyposażenia cerkwi pw. św. Ap. Łukasza w Leszczynach: obraz "Ukrzyżowanie", tabernakulum, rzeźba Matka Boska, krzyż ołtarzowy i feretron – II etapParafia Prawosławna pw. św. Ap. Łukasza w Leszczynach20 000
19.Zdynia, cerkiew prawosławna pw. Opieki Najświętszej Bogurodzicy, XVIII w., polichromia ścienna prezbiterium z 1936 r., konserwacja malowidła. Etap IIParafia Prawosławna pw. Opieki Najświętszej Bogurodzicy w Zdyni20 000
20.Hańczowa, cerkiew prawosławna pw. Opieki Matki Bożej w Hańczowej, 1644 r. Konserwacja techniczna i estetyczna malowideł ściennych. KontynuacjaParafia Prawosławna pw. Opieki Matki Bożej w Hańczowej20 000
21.Wołowiec, ikonostas cerkwi prawosławnej pw. Opieki Najświętszej Marii Panny, XVII-XIX w.Parafia Prawosławna pw. św. Kosmy i Damiana w Bartnem20 000
22.Kwiatoń, dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy (XVII w.), prezbiterium, konserwacja techniczno-estetyczna malowideł z 1904 r. na ścianie za ikonostasemParafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Uściu Gorlickim20 000
23.Bartne, ikonostas w cerkwi prawosławnej pw. św. Kosmy i Damiana, XIX w., konserwacja ikonParafia Prawosławna pw. św. Kosmy i Damiana w Bartnem15 000
24.Kontynuacja konserwacji technicznej i estetycznej ikonostasu z kościoła pw. św. Dymitra w Bodakach, parafia Małastów, rząd II świąteczny (konserwacja całej powierzchni)Parafia Rzymskokatolicka pw.
NMP Wniebowziętej w Małastowie
15 000
25.Gorlice. Kolekcja starodruków cerkiewnych, XVII-XVIII w. Księgi Apostoł z 1719 r. i Triod Postny z 1743 r. Kontynuacja pełnej konserwacjiDiecezjalny Ośrodek Kultury
Prawosławnej "Elpis"
15 000
26.Konserwacja starodruków cerkiewnych: Służebnik z 1840 r. i Ewangeliarz z 1891 r.Parafia Prawosławna pw. Narodzenia NMP w Rozdzielu15 000
27.Szalowa, kościół pw. św. Michała Archanioła, XVIII w. Kompleksowe prace konserwatorskie drewnianego kościoła. Konserwacja elewacyjnej rzeźby św. Michała ArchaniołaParafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Szalowej15 000
28.Konserwacja ikonostasu z cerkwi greckokatolickiej św. Archanioła Michała w Przysłupiu - kontynuacja zadaniaParafia Greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Przysłupiu12 000
29.Gorlice. Cerkiew katedralna w Gorlicach. Konserwacja wrót carskich ikonostasu z XIX w.Parafia Prawosławna pw. św. Trójcy w Gorlicach10 000
30.Ochrona krajobrazu kulturowego Gminy Sękowa - etap II. Konserwacja zagrożonych nagrobków (Onufrego Wańko i Anastazji Kusajło z pocz. XX wieku) z cmentarza łemkowskiego we wsi Czarne, Gmina SękowaStowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa9 000
31.Rożnowice, drewniany kościół pw. św. Andrzeja Ap. z XVIII w. - roboty budowlane wewnętrzne: remont sufitów zakrystii i kaplicy bocznej, oszalowanie szczytów wewnętrznych, wzmocnienie fundamentówParafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Rożnowicach9 000

Podobne wpisy

 1. miejscowa Odpowiedz

  Na zdjęciu w artykule jest Cerkiew Greckokatolicka pw. Narodzenia NMP w Rozdzielu a w punkcie nr 26 wymieniona została Parafia Prawosławna pw. Narodzenia NMP w Rozdzielu- (Konserwacja starodruków cerkiewnych: Służebnik z 1840 r. i Ewangeliarz z 1891 r.)to są dwie różne Cerkwie w Rozdzielu na która udzielona została dotacja???

  • Piotr Popielarz Odpowiedz

   Masz rację. Przeprowadzę rozmowę dyscyplinującą z winnym tego faux pas 🙂

Skomentuj

Pin It on Pinterest