redakcja@terazgorlice.pl

Urząd Miasta Gorlice wyjaśnia: Problemy na Konopnickiej nie są efektem złej woli

W związku z zaniepokojeniem mieszkańców ulicy Konopnickiej stanem realizacji zadania „Budowa kanalizacji deszczowej dla ul. Konopnickiej” Urząd Miejski w Gorlicach przedstawia stan faktyczny.

kanalizacjaPrace związane z II etapem budowy kanalizacji deszczowej na ulicy Konopnickiej zostały rozpoczęte w 2014 roku. Chcąc wykonać w jednym czasie 2 zadania wiążące się z uciążliwościami dla mieszkańców w terenie pracowało dwóch wykonawców: firma PRIM Jasło w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu oraz Miejski Zakład Usług Komunalnych w pozostałym zakresie .

Końcem roku 2014 wykonawcy zobowiązani byli podjąć działania doprowadzające do uporządkowania terenu po budowie kolektorów bocznych, czyli odtworzenie zieleńców i chodników. Niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiły realizację robót porządkowych na terenie budowy, a przerwa tym spowodowana była zgodna z treścią umów zawartych z wykonawcami. Niezwłocznie po poprawie warunków atmosferycznych na przełomie lutego i marca 2015 roku wykonawcy przystąpili do uprzątnięcia terenu.

Znamiennym w niniejszej sprawie jest fakt nieprzystąpienia przez MZUK do dalszej części prac, tj. odbudowy jezdni i chodników wraz z budową parkingów. Wynika on z tego, że w miesiącu grudniu 2014 roku Miasto Gorlice rozwiązało umowę na realizację ścieżek pieszo-rowerowych z powodów leżących po stronie wykonawcy. Działanie powyższe kierowane były realnym zagrożeniem niewykonania inwestycji w terminie. Nadmienić należy, że projekt ten współfinansowany jest w ogromnej mierze ze środków unijnych z puli na lata 2007-2014, a co za tym idzie musi zostać zamknięty i rozliczony do końca czerwca 2015. Jedynym rozwiązaniem by ukończyć projekt w terminie było więc zlecenie dokończenia inwestycji MZUK, który zaangażował kilkudziesięciu pracowników oraz większość maszyn i urządzeń do realizacji tego priorytetowego zadania, które ma bardzo szeroki zakres.

Niezależnie od powyższego, w najbliższy poniedziałek (16 marca) MZUK ma przystąpić do odtwarzania chodników i zieleńców na terenach, gdzie wykonywane były kolektory boczne.

Burmistrz Rafał Kukla zobowiązał Wydział Inwestycji do niezwłocznego opracowania planu naprawczego, który na chwilę obecną przedstawia się następująco:
• niezwłoczne przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie parkingów, chodników, zabezpieczenie i przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz odtworzenie nawierzchni jezdni,
• rozpisanie przetargu na inspektora nadzoru – jw.
• podpisanie umów – kwiecień br.,
• przekazanie terenu budowy wykonawcy – 7 dni od daty podpisania umowy,
• realizacja zadania do końca lipca br., ze względu na długi czas oczekiwania na wyłączenie przebudowywanych sieci energetycznych i teletechnicznych.

Władze Miasta mają świadomość uciążliwości związanych z realizacją inwestycji na ul. Konopnickiej. Pragniemy jednocześnie podkreślić, że przeciągający się termin jej zakończenia jest wypadkową wielu czynników. Mimo stosunkowo lekkiej zimy warunki atmosferyczne nie pozwoliły na profesjonalną i zgodną ze sztuką budowlaną kontynuację prac (dysponujemy w tym zakresie szczegółowymi opiniami i wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, stacji naukowo-badawczej PAN oraz wykonawców). Dodatkową, nieprzewidzianą, a bardzo znaczącą okolicznością, była konieczność zaangażowania MZUK-u w ratowanie dofinansowania do projektu ścieżek rowerowych. Miasto, przy obecnych uwarunkowaniach budżetowych, nie może pozwolić sobie na utratę tak wielkich środków unijnych.

Jednocześnie Burmistrz Rafał Kukla zobowiązał podległe służby, aby inwestycja na ulicy Konopnickiej zrealizowana została jak najszybciej, a uciążliwości z nią związane w jak najmniejszym stopniu dotknęły Mieszkańców.

Jakub Diduch
kierownik Wydziału Strategii i Promocji
Urząd Miejski w Gorlicach

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest