redakcja@terazgorlice.pl

Zakład Maszyn Górniczych Glinik połączy się z FAMUR

Zakład Maszyn Górniczych Glinik Sp. z o.o. połączy się z czołowym producentem maszyn  i systemów górniczych – spółką FAMUR S.A. z Katowic. Przyłączenie gorlickiego zakładu do spółki FAMUR S.A. sfinalizuje kilkuletnią transformację ZMG Glinik. Restrukturyzacja zakładów, rozwój parku maszynowego, wprowadzenie nowych technologii i systemu zarządzania pozwala ZGM Glinik pozyskiwać liczne kontrakty, w tym również na rynkach zagranicznych.

Dni Otwarte (3)

fot. ZMG Glinik 2015

Zakład Maszyn Górniczych Glinik w Gorlicach, w którym projektowane i produkowane są maszyny oraz urządzenia dla przemysłu, w szczególności branży wydobywczej, funkcjonuje od ponad  130 lat. Przez ostatnie lata – od czasu zakupu przez TDJ S.A. (2011 r.) a następnie FAMUR (2012 r.) – w ZMG Glinik przeprowadzono szereg zmian organizacyjnych, prawnych oraz produkcyjnych, dzięki którym zakład odbudował pozycję nie tylko na rynku krajowym, ale też za granicą. W najbliższym czasie nastąpi formalne połączenie ZMG Glinik ze spółką FAMUR S.A., której międzynarodowe standardy od kilku lat, systematycznie są w Gliniku wdrażane.

Połączenie naszego zakładu z FAMUR jest w zasadzie formalnością prawno-finansową, ponieważ faktyczne wejście Zakładu Maszyn Górniczych do Grupy FAMUR nastąpiło 1 czerwca 2012 roku. Znaczące zmiany, jakie zaszły w firmie, rozpoczęły się właśnie od tego momentu. TDJ i FAMUR stworzyły warunki do tego, aby ZMG Glinik stał się firmą nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się. Glinik miał szczęście, trafiając na spółkę TDJ – duże wsparcie kapitałowe i jasno określony cel były podstawą do dalszego rozwoju. W działalności Glinika w ostatnich latach można zauważyć dużo elementów zaczerpniętych z metodyki działania i systemów FAMUR. Jednak ważne jest to, że FAMUR nie jest obojętny na rozwiązania systemowe, które posiadał Glinik. Takie podejście pozwala dziś realizować harmonogram połączenia obu firm bez żadnych oporów i uciążliwości dla bieżącej działalności Glinika – mówi Andrzej Ziara, Prezes Zarządu Zakładu Maszyn Górniczych Glinik Sp. z o.o.

Wsparcie finansowe oraz zarządcze pozwoliły ZMG Glinik na zwiększenie ilości kontraktów krajowych oraz zagranicznych. Ostatnio spółka zrealizowała dwa prestiżowe zamówienia na dostawę i montaż urządzeń w Rosji i Kazachstanie. Umowa na dostawę urządzeń kompleksu ścianowego na kopalnię Połysajewskaja jest już 14. kontraktem Glinika na rynku rosyjskim
od czasu przemian lat 90. ubiegłego wieku. Z kolei na rynku kazachskim ZMG Glinik już po raz czwarty instaluje wyposażenie kopalnianej ściany.

Po przeprowadzeniu restrukturyzacji procesów produkcyjnych Glinik jest gotowy sprostać wszystkim wyzwaniom, jakie stawia przed nim FAMUR, który swoją działalność prowadzi na wielu rynkach – na Wschodzie, w południowej Europie, w krajach Ameryki Południowej i Północnej. Mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że Glinik z FAMUREM jest w stanie konkurować z takimi firmami, jak JOY czy CATERPILLAR. Kontrakt w Rosji jest przykładem, że możemy wygrywać z najlepszymi – dodaje Andrzej Ziara.

Oprócz inwestycji w park maszynowy (m.in. robotyzację procesów spawania oraz zakup nowoczesnych maszyn CNC do obróbki skrawaniem), który pozwala na sprawną realizację kontraktów, w ostatnich latach w ZMG Glinik wdrożono również innowacyjne metody przygotowania i organizacji produkcji. Ma to na celu uzyskanie wysokiej jakości produktów i wzrost wydajności pracy. Proces produkcyjny został w pełni zinformatyzowany (pozwala m.in. na planowanie pracy dla poszczególnych zespołów, weryfikację etapu wykonania zadania przy obowiązujących terminach ich realizacji), dzięki czemu produkcja przebiega sprawniej i efektywniej.

W trosce o komfort i bezpieczeństwo pracowników naszego zakładu, w szczególności osób pracujących przy produkcji, w tym roku skupiamy się na działaniach, które poprawią warunki ich pracy,na przykład poprzez montaż dodatkowej wentylacji co znacząco zwiększy komfort pracy, modernizację zaplecza socjalnego oraz wprowadzeniejednolitej odzieżyochronnej dla pracowników. Ludzie są najważniejszą wartością Glinika, to oni tworzą tę firmę i wspólnie pracują na jej markę. Pomimo dzielących nas z FAMUR-em prawie 250 kilometrów, współpraca zbliżyła pracowników, którzy się nawzajem rozumieją i słuchają – dodaje Andrzej Ziara.

O Zakładzie Maszyn Górniczych Glinik Sp. z o.o.:

Zakład Maszyn Górniczych Glinik Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem i produkcją maszyn oraz urządzeń dla przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem branży wydobywczej. Asortyment produkcji zakładu to m.in.: zmechanizowane obudowy górnicze zawałowe i podsadzkowe oraz systemy odstawy urobku ze ściany.

ZMG Glinik wykonuje również remonty i modernizacje obudów oraz maszyn i urządzeń górniczych. Ponadto spółka jest producentem różnorodnych urządzeń i podzespołów na bazie konstrukcji stalowych spawanych oraz szerokiej gamy asortymentowej hydrauliki siłowej.

Maszyny i urządzenia Glinik pracują w polskich kopalniach i na wielu kontynentach, docierając m.in. do takich krajów jak: Rosja, Kazachstan, Turcja, Hiszpania, Węgry, Kanada, USA czy Niemcy.  Od 2012 roku wchodzi w skład Grupy FAMUR.

16 i 17 kwietnia odbyły się „Dni Otwarte” Zakładu Maszyn Górniczych Glinik w Gorlicach. Stanowiły one doskonałą okazję do zaznajomienia się z historią zakładu nie tylko przez rodziny pracowników, ale całą społeczność lokalną. Wydarzenie to pozwoliło również na zapoznanie się z licznymi inwestycjami, jakie były i są realizowane na terenie zakładu oraz było okazją do prezentacji planów na przyszłość firmy będącej jedną z sił napędowych gorlickiej gospodarki.

Poniżej fotorelacja z wydarzenia. Zdjęcia nadesłane przez ZMG Glinik:

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest