redakcja@terazgorlice.pl

100. rocznica Bitwy pod Gorlicami: Międzynarodowa konferencja historyczna

Osoby zainteresowane historią I Wojny Światowej i regionu gorlickiego, a w szczególności nauczycieli, uczniów, studentów oraz seniorów zapraszamy na konferencję naukową poświęconą tematyce Bitwy Gorlickiej oraz Operacji Gorlicko-Tarnowskiej, a także śladom działań wojennych w postaci nekropolii – ich historii, architektury i działań konserwatorskich. W konferencji, która odbędzie się 1 maja 2015 roku w Dworze Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, udział wezmą prelegenci z Niemiec, Austrii i Rosji, a także uznani polscy badacze.

Rekonstrukcja Bitwy pod Gorlicami - maj 2014

Rekonstrukcja Bitwy pod Gorlicami – maj 2014

Międzynarodowa konferencja historyczna

Program konferencji:

9:00 – 9:30 – otwarcie konferencji
9:30 – 10:10 – ppłk dr Christian Stachelbeck [Niemcy] – 11 bawarska Dywizja Piechoty w bitwie pod Gorlicami-Tarnowem
10:10 – 10:50 – dr Christoph Hatschek [Austria] – „Odczarowanie” munduru – oddziaływanie doświadczenia wojennego na na umundurowanie c.k. armii w 1915 r.
10:50 – 11:20 – Walentin Juszko [Rosja] – Zagłada dywizji Korniłowa
11:20 – 11:35 – dr Piotr Szlanta – Wielka Wojna Łemków
przejazd na cmentarz na centralne uroczystości
14:30 – 15:30 – PRZERWA
15:30 – 15:50 – dr Jarosław Centek – Działania 119 DP w dniach 2 – 3 maja 1915 r.
15:50 – 16:10 – dr Jan Schubert – cmentarze zakładane przez Krakowski Oddział Grobów Wojennych na tle innych nekropolii wojskowych z okresu I wojny światowej zakładanych przez armię austro-wegierską na terenach Galicji
16:10 – 16:30 – mgr Tomasz Woźny – Od Głowy Cukru do Kaiserjägerhöhe – c.k. XIV Korpus w ofensywie gorlickiej
16:30- 16:50 – mgr Sławomir Kułacz – Bitwa pod Gorlicami we wspomnieniach uczestników
16:50 – 17:10 – PRZERWA
17:10 – 17:30 – mgr Bogusław Głód – Kawaleria niemiecka pod Gorlicami – z działań pułku rotmistrza von Savoye na prawym skrzydle 11 Armii Mackensena 2-6 v 1915 roku
17:30 – 17:50 – mgr Michał Kawulok -Temat „Bitwy pod Gorlicami” w twórczości Jana Wałacha
17:50 – 18:10 – mgr Kamil Ruszała – Mieszkańcy Gorlic w armii austro-węgierskiej podczas I wojny światowej
18:15 – 18:30 – podsumowanie obrad

Preleganci

Dr Jarosław Centek ur. w 1980 r. w Toruniu. Adiunkt w Zakładzie Historii Wojskowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Autor czterech monografii (Hans von Seeckt. Twórca Reichsheer; Verdun 1916; Somma 1916; Reichsheer ery Seeckta) oraz ponad 70 publikacji naukowych z zakresu historii wojskowej, w tym szeregu dotyczących bitwy pod Gorlicami. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, na których prezentował szereg referatów z zakresu historii wojskowej, w tym wiele poświęconych I wojnie światowej.

Mgr Bogusław Głód. Historyk amator z dziedziny działań wojennych w czasie I wojny światowej. Od 30 lat zajmuje się zbieraniem dokumentów, kronik, wspomnień, zdjęć oraz informacji z okresu walk pod Gorlicami w czasie Wielkiej Wojny. Autor szeregu artykułów i odczytów poświęconych m.in. walkom pod Gorlicami 1914/1915. Współzałożyciel stowarzyszenia o nazwie GRH „Gorlice 1915”. Uczestnik wielu rekonstrukcji oraz pikników historycznych jak również uroczystości patriotycznych związanych z walkami w Powiecie Gorlickim i nie tylko. Autor trójwymiarowej dioramy w skali 1:72 mieszczącej się w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach przedstawiającej natarcie niemieckiej 81 DP rez. na Las Kamieniecki w dniu 2 V 1915 roku, oraz ofiarodawca wielu pamiątek i eksponatów z okresu walk pod Gorlicami do w/w muzeum.

Mgr Michał Kawulok, ur. w 1980 r., historyk sztuki, absolwent Instytutu Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 2005 roku zatrudniony w Muzeum Beskidzkim im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle, członek Stowarzyszenia im. Artysty Jana Wałacha, autor artykułów naukowych dotyczących sztuki na terenie Beskidu Śląskiego – publikowanych w „Roczniku Wiślańskim” i „Cieszyńskich Studiach Muzealnych”, współautor książki „Od wsi do uzdrowiska. Dziedzictwo architektoniczne Wisły”, od 2010 roku doktorant historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Mgr Sławomir Kułacz – magister filologii angielskiej, doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Tłumacz pisemny języka angielskiego i niemieckiego. Badacz zagadnień językowych w armii austro-węgierskiej. Podstawowym obszarem jego zainteresowań historycznych są walki I wojny światowej nad dolnym Sanem, ze szczególnym uwzględnieniem rodzinnego Leżajska oraz Sieniawy, Jarosławia i Radymna. Autor książek (Okolice Leżajska i Sieniawy w przededniu i podczas I wojny światowej, Leżajsk 2008; Wojskowa i wojenna korespondencja braci Lejów (1913–1917), Oświęcim 2014) oraz szeregu artykułów z zakresu językoznawstwa i historii wojskowości.

Mgr Marcin J. Mikulski, 41 lat, żonaty, dwie córki. Absolwent Instytutu Historii UJ. Specjalizuje się w historii fortyfikacji, a szczególnie – fortyfikacji austro-węgierskich; z racji miejsca zamieszkania za główny przedmiot swoich zainteresowań badawczych obrał Twierdzę Kraków. Autor kilkunastu artykułów poświęconych fortyfikacjom austro-węgierskim. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą Twierdzy Kraków, w oparciu o długotrwałe kwerendy m. in. w wiedeńskim Kriegsarchiv. Współpracuje z Muzeum Otwarta Twierdza, założonym i prowadzonym przez Fundację „Janus”.

Mgr Kamil Ruszała – ur. w 1990 r., historyk, doktorant w Zakładzie Historii Polski Nowoczesnej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (promotor: prof. dr hab. Michał Baczkowski). Przygotowuje książkę o życiu codziennym w Gorlicach podczas I wojny światowej. Redaktor prac zbiorowych poświęconych I wojnie światowej (m.in. Znaki Pamięci VI – ziemia gorlicka w ogniu Wielkiej Wojny, Gorlice 2014; Front Wschodni I wojny światowej…, Kraków 2013; Znaki Pamięci V – bitwa gorlicka, jej znaczenie i skutki, Gorlice 2012; Znaki Pamięci IV – w 95. rocznicę bitwy gorlickiej, Gorlice 2011), oraz kilkunastu artykułów dotyczących I wojny światowej czy też dziejów Galicji w monarchii Habsburgów. Organizator i współorganizator szeregu konferencji naukowych, w tym międzynarodowych. Pełni funkcje m.in. wiceprezesa do spraw naukowych Towarzystwa Naukowego Doktorantów Wydziału Historycznego UJ, członka Komisji Konkursowej Towarzystwa Doktorantów UJ, członka Österreichisch-polnischen Denkmalpflegeverein oraz członka zarządu Stowarzyszenia Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I Wojny Światowej w Galicji „Crux Galiciae”.

Dr arch. Jan Schubert, urodzony w Krakowie 27.05.1943, architekt. Pracownik naukowy Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego. Specjalność: historia architektury powszechnej. Zainteresowania naukowe: cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w Galicji. Kilkanaście artykułów związanych z tym tematem. Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Przemyśla w Krakowie oraz Stowarzyszenia Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I Wojny Światowej w Galicji CRUX GALICIAE.

Dr Piotr Szlanta, historyk i politolog. Adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta m.in. University of Notre Dame (1999-2000), Freie Universität Berlin 2005 i Alexander-von-Humboldt Stiftung 2009.Od 2006 r. członek redakcji miesięcznika „Mówią wieki”. W latach 2011-2013 pracownik Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Redaktor międzynarodowej encyklopedii pierwszej wojny światowej http://www.1914-1918-online.net

Mgr Tomasz Woźny (ur. 1979r.), z wykształcenia prawnik. Od wielu lat zajmuje się dziejami monarchii austro-węgierskiej i jej armii, przede wszystkim zaś historią walk tej ostatniej na terenie dawnej Galicji, historią powstania cmentarzy wojennych oraz ich aktywną ochroną. Jego zainteresowania obejmują również obszar Beskidu Niskiego – ze szczególnym uwzględnieniem historii i etnografii Łemkowszczyzny. Członek stowarzyszenia „Crux Galiciae”. Autor szeregu artykułów dotyczących walk w Galicji oraz cmentarzy wojennych. Wygłaszał swoje referaty zarówno na krajowych, jak i zagranicznych konferencjach naukowych.

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest