redakcja@terazgorlice.pl

Zespół Taneczny Pogórzanie Bis w Grecji

Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach w dniach 15-24 maja br. zorganizował wyjazd grupy wokalno-tanecznej i uczestników Klubu Europejskiego do Grecji.

Pogórzanie Bis w Grecji_1

Dnia 17 maja br. w czasie pobytu w Grecji Zespół Taneczny „Pogórzanie Bis” działający przy Gorlickim Centrum Kultury wziął udział w Ogólnokrajowym Kulturalnym Dziecięcym Festiwalu Tańców Ludowych w Korinos. Festiwal rozpoczął korowód wszystkich zespołów z poszczególnych regionów państwa. „Pogórzanie Bis” podczas występu zaprezentowali polskie tańce narodowe, które spotkały się z dużym zainteresowaniem wzbudzając aplauz licznie zgromadzonej widowni i uznanie jurorów, którzy uhonorowali zespół „Proporcem Festiwalu”. Finałem Festiwalu było odtańczenie przez wszystkich uczestników greckiego tańca ludowego sirtaki, na którym wzorowany jest znany taniec zorba.

Zespół Taneczny „Pogórzanie Bis” powstał w 2003 roku. Jego członkowie to uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 w Gorlicach. W swoich programach zespół prezentuje polskie tańce narodowe. W dorobku posiada także tańce lubelskie i rzeszowskie. Wielokrotnie występował na scenach krajowych oraz zagranicznych. Koncertował na Węgrzech, Łotwie, Słowacji, w Rumunii, Czechach i Ukrainie oraz Francji i Hiszpanii. Dwukrotnie (w 2003 i 2005 roku) zdobył I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Szkolnych „SULIEXPO” na Węgrzech. W 2008 roku został wyróżniony w Międzywojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny Krąg” w Przemyślu. W roku 2009 reprezentował miasto Gorlice podczas XII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Świat pod Kyczerą” w Gorlicach. W roku ubiegłym realizował Projekt współpracy młodzieży z Gorlic i ukraińskiego Kałusza „Tak wiele nas łączy…Gorlice, Kałusz” dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży. Efektem projektu był wspólny występ obu grup w koncercie XVII Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Świat pod Kuczerą”.

Choreografem zespołu jest pani Halina Czeluśniak – instruktor GCK, z ramienia szkoły grupą opiekuje się pani Lucyna Ciszczoń. Wieloletnia współpraca GCK i MZS nr 6 w Gorlicach układa się pomyślnie i planowana jest na kolejne lata.

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest