redakcja@terazgorlice.pl

Podpisanie umowy na budowę północnego obejścia Gorlic

W dniu 7 lipca 2015 roku Burmistrz Rafał Kukla uczestniczył w Starostwie Powiatowym w Gorlicach w podpisaniu umowy między Zarządem Województwa Małopolskiego reprezentowanym przez marszałka Stanisława Sorysa a Powiatem Gorlickim reprezentowanym przez wicestarostę Jerzego Nalepkę i członka Zarządu Powiatu Gorlickiego Stanisława Koszyka na dofinansowanie projektu pn. Uspokojenie ruchu w mieście Gorlice poprzez budowę północnego obejścia Gorlic wraz z dostępem do Gorlickiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

fot. UM Gorlice

fot. UM Gorlice

W ramach projektu, którego łączny koszt wyniesie 36.826.000 zł przebudowana zostanie droga powiatowa od Stróżówki do końca ulicy Sikorskiego oraz miejska ulica Wincentego Pola. Ponadto zostanie przebudowana kanalizacja ogólnospławna przy ulicach Wyszyńskiego oraz Michalusa.

Wykonawcą tej inwestycji jest firma STRABAG Sp. z o.o. Stosowne umowy z reprezentantem STRABAG Sp. z o.o. – Kierownikiem Grupy Tarnów Rafałem Ziętek podpisali: ze strony Miasta Gorlice burmistrz Rafał Kukla oraz ze strony Powiatu Gorlickiego Dyrektor Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach Marek Machowski.

Ciężar sfinansowania wkładu własnego do inwestycji wzięły na siebie solidarnie samorządy: Powiatu Gorlickiego i Miasta Gorlice. Jednogłośne decyzje w tej sprawie zapadły na sesjach Rady Powiatu Gorlickiego i Rady Miasta Gorlice 25 czerwca 2015 roku.

fot. UM Gorlice

fot. UM Gorlice

W trakcie spotkania marszałek Stanisław Sorys mówił m.in.: – To jest projekt ważny dla powiatu i miasta Gorlice, ale także ważny z punktu widzenia Małopolski, gdyż ma usprawnić nie tylko komunikację w mieście ale także ruch tranzytowy. Projekt jest trudny, a czasu jest niewiele, bo zaledwie pół raku na jego realizację, dlatego ważna będzie dobra współpraca wszystkich służb, szybkie rozwiązywanie problemów, mocna kontrola, aby całość inwestycji doprowadzić do szczęśliwego końca. Wicemarszałek Sorys dziękował za rzetelne przygotowanie projektu i wolę jego realizacji radom powiatu i miasta oraz zarządowi powiatu i burmistrzom poprzedniej i obecnej kadencji. Zaznaczył, że wszelkie oszczędności, które jeszcze pojawia się w ramach MRPO będą przekazane na zwiększenie dofinansowania tego projektu.

fot. UM Gorlice

fot. UM Gorlice

Z kolei wicestarosta Jerzy Nalepka podkreślił, że podpisanie umowy z Marszałkiem i wykonawcą to moment przełomowy, uruchamiający realizację tej największej w historii współpracy powiatu i miasta Gorlice inwestycji drogowej. Dziękował Zarządowi Województwa Małopolskiego za konsekwentną życzliwość dla projektu i starań obu samorządów o jego wdrożenie do realizacji. Wyraził nadzieję na zwiększenie dofinansowania. Prosił także mieszkańców ulic: Sikorskiego, Wincentego Pola, Wyszyńskiego o wyrozumiałość i cierpliwość w trakcie realizacji tej inwestycji, bo zapewne uciążliwość robót będzie duża. Wicestarosta Jerzy Nalepka poinformował, że wraz z rozpoczęciem inwestycji ruszyły także rozmowy dotyczące odszkodowań za grunty zajęte pod budowę drogi i podkreślił, że środki na ten cel są już zabezpieczone w projekcie.

Burmistrz Gorlic Rafał Kukla dziękował Zarządowi Województwa Małopolskiego, radom powiatu i miasta oraz zarządowi powiatu za przygotowanie projektu i doprowadzenie do finału, czyli podpisania umowy o dofinansowanie i realizację projektu. Wyraził nadzieję, że za pół roku spotkamy się na szczęśliwym jego zakończeniu.

fot. UM Gorlice

fot. UM Gorlice

Rafał Ziętek z firmy Strabag stwierdził, że roboty powinny ruszyć lada dzień i obejmować będą przede wszystkim ulicę Sikorskiego, która będzie w zasadzie wyłączona z ruchu (z wyjątkiem mieszkańców), następnie ul. W. Pola i ul Wyszyńskiego, gdzie planowane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego. Zauważył, że dla sprawnej i terminowej realizacji projektu duże znaczenie będzie mieć pogoda.

Całość inwestycji ma nie tylko usprawnić ruch, ale także podnieść bezpieczeństwo, szczególnie pieszych, w tym rejonie Gorlic.

O autorze

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest