redakcja@terazgorlice.pl

Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej dla Magdaleny Miller i Kaspra Świerzowskiego

Wspaniałe wieści dotarły do nas z Warszawy. We wtorek 29 września 2015 roku Senat RP wręczył Nagrodę i Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej Magdalenie Miller i Kasprowi Świerzowskiemu. Zaszczytny tytuł Custos Monumentorum Rei Publicae przyznawany jest za szczególne zasługi dla ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą.

Magdalena Miller i Kasper Świerzowski odbierają nagrodę w Senacie RP

Magdalena Miller i Kasper Świerzowski odbierają nagrodę w Senacie RP

Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej kapituła konkursowa pod przewodnictwem wicemarszałek Marii Pańczyk-Pozdziej przyznała w 3 kategoriach. Oprócz tytułu i nagrody pieniężnej laureaci otrzymali pamiątkowe medale. Magdalena MillerKasper Świerzowski uhonorowani zostali Nagrodą Krajową dla osób fizycznych w wysokości 10 tys. zł i tytułem Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej za rewaloryzację zespołu dworsko-parkowego w Kwiatonowicach, ogromną pasję kolekcjonerską i bibliofilską, a także stworzenie ważnego miejsca na Małopolskim Szlaku Literackim.

W gronie nagrodzonych znalazła się również Bibliotekę Śląską w Katowicach, która otrzymała tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej w kategorii: Nagroda Krajowa dla instytucji (20 tys. zł) za pozyskiwanie, konserwację i udostępnianie unikatowych zbiorów, a także ważnych społecznie materiałów związanych z działaniami niepodległościowymi i ruchem „Solidarności” na Śląsku; za stworzenie aktywnego ośrodka naukowego i kulturalnego, służącego pielęgnowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego Śląska i Polski.

W kategorii: Nagroda Zagraniczna im. Mieczysława Gębarowicza (5 tys. euro) tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej przyznano prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Alicji Marii Klimaszewskiej za wieloletnią działalność na rzecz zachowywania i podtrzymywania polskiego dziedzictwa kulturowego na Litwie; za poświęcenie i pasję w ratowaniu i opiece nad zabytkami najstarszej polskiej nekropolii w Wilnie – Starej Rossy; za stworzenie społecznego ruchu przywracania pamięci o wydarzeniach historycznych na tych ziemiach, a także za udaną współpracę z litewskimi instytucjami i za dobre wywiązywanie się kierowanego przez nią komitetu z obowiązków partnera w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego Polski i Litwy.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

straznik_nagroda-1

Źródło informacji i fot.: Portal Senatu RP

Skomentuj

Pin It on Pinterest