redakcja@terazgorlice.pl

Bezpłatna pomoc prawna w 4 punktach na terenie powiatu gorlickiego. Sprawdź, gdzie i czy możesz z niej skorzystać!

Starosta Powiatu Gorlickiego przedstawił w czwartek 5 listopada informację o lokalach, w których w roku 2016 będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze naszego powiatu.

sad_kobieta_placz_smutekW przyszłym roku mieszkańcy powiatu gorlickiego będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnej porady prawnej w czterech wyznaczonych przez Starostę Gorlickiego punktach. Będą nimi Urzędy Miejskie w Gorlicach i Bobowej, budynek przy ul. Tysiąclecia 3 w Bieczu oraz remiza OSP w Łosiu. Szczegółowy harmonogram dyżurów poniżej:

1. w Urzędzie Miejskim w Gorlicach Rynek 1, pok. Nr 2

Poniedziałek, od godz. 16.00 do godz. 20.00
Wtorek, od godz. 16.00 do godz. 20.00
Środa, od godz. 16.00 do godz. 20.00
Czwartek, od godz. 16.00 do godz. 20.00
Piątek, od godz. 16.00 do godz. 20.00

2. w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek 21 pok. Nr 1

Poniedziałek, od godz. 16.00 do godz. 20.00
Wtorek, od godz. 16.00 do godz. 20.00
Środa, od godz. 16.00 do godz. 20.00
Czwartek, od godz. 16.00 do godz. 20.00
Piątek, od godz. 16.00 do godz. 20.00

3. w Bieczu w budynku przy ul. Tysiąclecia 3

Poniedziałek, od godz. 14.00 do godz. 18.00
Wtorek, od godz. 14.00 do godz. 18.00
Środa, od godz. 14.00 do godz. 18.00
Czwartek, od godz. 14.00 do godz. 18.00
Piątek, od godz. 14.00 do godz. 18.00

4. w Łosiu w budynku remizy OSP

Poniedziałek, od godz. 15.00 do godz. 19.00
Wtorek, od godz. 15.00 do godz. 19.00
Środa, od godz. 15.00 do godz. 19.00
Czwartek, od godz. 15.00 do godz. 19.00
Piątek, od godz. 15.00 do godz. 19.00

Kto będzie mógł skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej? Stosowna ustawa, którą w sierpniu podpisał Prezydent Andrzej Duda, przewiduje bezpłatną pomoc prawną dla osób, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej; osób do 26. roku życia i tych, które ukończyły 65 lat; kombatantów i weteranów; posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz tych, którzy w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Pomoc prawna będzie polegała na poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz na wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego.

Wsparcie będzie mogło także polegać na sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma, w tym pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne oraz pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Wyłączone będą pisma procesowe w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pisma w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa podatkowego, celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Zgodnie z ustawą, w kraju ma zostać utworzonych ponad 1,5 tys. punktów, w których od stycznia 2016 r. będą udzielane bezpłatne porady w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, co najmniej przez 4 godz. dziennie. Pomoc będą świadczyć adwokaci lub radcowie prawni na podstawie umowy zawartej z powiatem.

Podobne wpisy

  1. Andrzej Odpowiedz

    Biecz – jakże ciekawe miasteczko i jakże dziwne. Czy ktoś może mi wyjaśnić dlaczego w miasteczku, gdzie jest 4,5 tyś mieszkańców, jest płatne parkowanie? Śmiech, wstyd i hańba. I dlaczego np. nie ma hali sportowej, obojętnie jakiej? Miasteczko płaci ponad 10 mln rocznie za samą obsługę zadłużenia (ponad 30 mln.), to jest jakieś chore. Weźcie się ludzie tam za myślenie, bo urzędasy piją waszą krew, mówiąc jaśniej, okradają was.

  2. Sąsiadka Odpowiedz

    Gdy ma się w Rodzinie Prawników to Rodzina nie powinna bronić w Sądzie, bo takie ludzie czują się bezkarnie szukając stałych problemów i zaczepek, by wrabiać ludzi niewinnych to powstają bandy osiedlowe, które podają się za świadków by dręczyć wezwaniami nawet Policję, Spółdzielnie Mieszkaniową i TPD i dlatego są takie programy jak Uwaga czy Ekspres Reporterów.

  3. Pod Lodownią. Odpowiedz

    On Prokurator, Ona wszędzie bezpłatnym Radcą Prawnym, A ich Rodzina bezrobotna walczy udając ofiary i o kim mowa?

Skomentuj

Pin It on Pinterest