redakcja@terazgorlice.pl

Krzysztof Kosiba na czele Kapituły Medalu „Zasłużony Dla Pożarnictwa Ziemi Gorlickiej”

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gorlicach, na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2015 roku, powołało Kapitułę Medalu „Zasłużony Dla Pożarnictwa Ziemi Gorlickiej”. Na czele 5-osobowego gremium stanął Krzysztof Kosiba – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach.

medal pozarnictwa02Zgodnie z regulaminem Kapituła składa się z 5 członków i zwyczajowo zasiadają w niej Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Gorlicach oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach. Prawo zgłaszania pozostałych członków kapituły przysługuje Prezesowi ZOP ZOSP RP w Gorlicach. Przewodniczy i Sekretarz Kapituły wybierani są z tego grona na pierwszym posiedzeniu.

Kapituła Medalu „Zasłużony Dla Pożarnictwa Ziemi Gorlickiej” będzie się zbierać przynajmniej raz na pół roku i podejmować decyzje zwykłą większością głosów. Kadencja Kapituły trwa 4 lata i jest niezależna od kadencji władz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Gorlicach.

Źródło: Portal Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gorlicach

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest