redakcja@terazgorlice.pl

Kuźnia „Glinik” w gronie producentów automotive

Kuźnia „Glinik” Sp. z o.o., należąca do Grupy PGO, dołączyła do grona firm posiadających Certyfikat ISO/TS 16949 i została wpisana do ogólnoświatowej bazy dostawców motoryzacyjnych IATF. To pozwala Spółce rozwijać produkcję dla odbiorców z branży automotive. Zarówno tych wytwarzających gotowe pojazdy różnych kategorii, jak i dostarczających swoje wyroby do zakładów finalnych.

kuzniaWedług informacji przedstawionych w najnowszej edycji corocznego raportu sporządzonego przez PZPM (Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego), zatytułowanego „Branża Motoryzacyjna 2015”, motoryzacja jest jednym z największych sektorów przemysłu w Polsce – reprezentuje prawie 10% wartości produkcji sprzedanej. Została ona oszacowana na 113,2 mld zł.

Wspomniany raport pokazuje też skalę i znaczenie tego przemysłu w naszym kraju. Autorzy napisali wprost: „uwzględniając zarówno produkcję pojazdów samochodowych, części i akcesoriów motoryzacyjnych, jak i handel oraz usługi związane z motoryzacją, polską branżę automotive można uznać za największą w Europie Środkowo-Wschodniej.” Teraz w gronie tych firm Kuźnia „Glinik” silniej zaakcentuje swoją obecność.

Uzyskanie certyfikatu ISO/TS 16949 jest najlepszym potwierdzeniem, że Kuźnia „Glinik” spełnia wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością i realizuje procesy ciągłego doskonalenia. Jest także dowodem na spełnianie przez naszą spółkę branżowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa, jakości, powtarzalności i niezawodności przy równoczesnym uwzględnieniu w systemie zarządzania specyficznych wymagań klienta. Sprawne przeprowadzenie procesu było możliwe dzięki zaangażowaniu całego zespołu Kuźni. Cieszymy się, że wspólnymi siłami udało nam się osiągnąć sukces i uzyskać solidną podstawę do rozwoju spółki w branży automotive – mówi Łukasz Petrus, Wiceprezes Zarządu Kuźni „Glinik” i koordynator procesu wdrażania Certyfikatu ISO/TS 16949.

Certyfikat ISO/TS 16949 jest specyfikacją techniczną opracowaną przez Międzynarodowy Zespół Operacyjny dla Przemysłu Motoryzacyjnego (IATF – International Automotive Task Force) we współpracy z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO). Łączy on istniejące normy obowiązujące w Stanach Zjednoczonych (QS-9000), Niemczech (VDA 6.1), Francji (EAQF)  i Włoszech (AVSQ), ujednolicając systemy zarządzania w obrębie globalnego przemysłu motoryzacyjnego. Specyfikacja techniczna ma zastosowanie u producentów materiałów, części do produkcji i części serwisowych oraz usługodawców w zakresie montażu, obróbki cieplnej, spawania, malowania i innej obróbki wykańczającej.

Dokument ISO/TS 16949 skonstruowany jest z dwóch wzajemnie uzupełniających się części: wymagań normy ISO 9001, na podstawie, której zbudowany jest system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie oraz zaleceń technicznych, określających dodatkowe wymagania techniczne stosowane w zarządzaniu jakością sektora motoryzacyjnego.

Grupa PGO w skład, której wchodzą Odlewnia Żeliwa „Śrem” S.A., Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. oraz Kuźnia „Glinik” Sp. z o.o., należy do grona największych w Polsce firm działających w branży metalurgicznej. Jest producentem odlewów żeliwnych i staliwnych oraz odkuwek matrycowych i swobodnie kutych. Oferuje produkty spełniające wysokie standardy i normy europejskie, które kieruje na rynek krajowy oraz zagraniczny.

Więcej informacji na stronie: www.pgo-sa.com.pl

O autorze

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest