redakcja@terazgorlice.pl

Mularczyk interweniuje w sprawie drogi i mostu do Bodaków i Bartnego

W związku z interwencją w biurze poselskim Posła Arkadiusza Mularczyk Sołtysa Wsi Bartne Pana Adama Kuziaka reprezentującego mieszkańców wsi Bartne, Bodaki i Ropica Górna w sprawie modernizacji drogi powiatowej prowadzącej do tych miejscowości, uprzejmie informuję, iż dnia 15 lipca br. w świetlicy w Bartnem odbyło się w tej sprawie spotkanie z mieszkańcami oraz przedstawicielami władz samorządowych.

IMG_1384W spotkaniu uczestniczyli: Poseł Arkadiusz Mularczyk, Starosta Gorlicki Karol Górski, Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gorlicach Marek Machowski, Nadleśniczy Józef Legutko wraz z Sekretarzem Nadleśnictwa Gorlice, Sołtys Wsi Bartne i Bodaki oraz radni gminni.

Celem spotkania był apel mieszkańców Wsi Bartne, Bodaki i Ropica Górna, aby doprowadzić do odbudowy jedynej drogi dojazdowej oraz mostu do tych miejscowości.

Mieszkańcy zwrócili uwagę że w ich miejscowościach praktycznie nie ma bezrobocia, a większość z 500 osób zamieszkujących te wsie utrzymuje się z produkcji rolnej. Na ich terenie funkcjonuje także16 podmiotów gospodarczych co daje ok. 160 miejsc pracy i tym samym podstawę do zwrócenia szczególnej uwagi na ich potrzeby związane z lokalną infrastrukturą. Obecnie zły stan nawierzchni drogi, po której dziennie przejeżdża ok. 400 pojazdów dziennie znacznie utrudnia im funkcjonowanie i stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno dla pieszych w tym dzieci idących do szkół, jak i innych użytkowników tej drogi, która jest jedyną drogą dojazdową łącząca te wsie z „światem”.

Pani Wójt Małgorzata Małuch zaznaczyła że w 2013 roku gmina przygotowała na swój koszt projekt przebudowy drewnianego mostku, ale porozumienie w tej sprawie z ówczesnym Starostą nie zostało zrealizowane. Starosta Gorlicki Karol Górski wraz z Dyrektorem PZD w Gorlicach podkreślili, że budowa mostu będzie możliwa dopiero w 2018 r. po wcześniejszej stabilizacji osuwisk. Nadleśniczy Józef Legutko zaznaczył, że w maju br. zostało wydane Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na podstawie, którego Lasy Państwowe mogą współfinansować drogi powiatowe, czy też gminne służące także podmiotom w gospodarce leśnej. Nadleśniczy zadeklarował wolę udziału Nadleśnictwa w modernizacji drogi powiatowej w Ropicy Górnej. Starosta Gorlicki przyznał, że w powyższej formule partnerstwa możliwe będzie zaangażowanie Starostwa Powiatowego w odbudowę tej drogi.

Ustalono że do końca września br. powiat gorlicki przygotuje potrzebną dokumentację
i wystąpi do Lasów Państwowych z wnioskiem o współfinansowanie inwestycji. Ustalono, że kolejne spotkanie w przedmiotowej sprawie odbędzie się za trzy miesiące.

Poseł Arkadiusz Mularczyk zobowiązał się na prośbę mieszkańców do monitorowania przedmiotowej sprawy i zadeklarował pełne wsparcie dla realizacji inwestycji.

Iwona Sus
Dyrektor Biura Poselskiego
Posła Arkadiusza Mularczyka

O autorze

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest