redakcja@terazgorlice.pl

Ulicą Solidarności nie przejedziesz do końca listopada

Od 10 października br. zamknięta jest dla ruchu ulica Solidarności w Gorlicach i obowiązują wyznaczone objazdy. Zmiana organizacji ruchu wynika z konieczności przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Solidarności z odprowadzeniem wód do rzeki Ropa. Ul. Solidarności będzie zamknięta do końca listopada br.

solidarnosciBudowa kanalizacji deszczowej na ul. Solidarności związana jest z trwającą drugi miesiąc przebudową drogi powiatowej – ulicy Michalusa w Gorlicach. Prace na tej drodze już częściowo zostały wykonane. Zakończony został odcinek od ul. Solidarności do przejazdu kolejowego, czyli w rejonie dawnej siedziby Rafinerii Nafty i tam już jest droga otwarta. Po jednej stronie drogi wybudowane zostały chodniki oraz zatoki parkingowe i autobusowa. Wykonano nową kanalizacje i niezbędne instalacje. Trwają prace przy budowie chodnika i parkingów po drugiej strony ul. Michalusa, czyli w rejonie budynków Powiatowego Urzędu Pracy i Gorlickiego Centrum Kultury.

Ważnym elementem tej inwestycji jest nowa kanalizacja deszczowa, która ma zabezpieczyć mieszkańców tej części Glinika przed zagrożeniem powodziowym. W trakcie inwestycji okazało się, że konieczne jest odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Michalusa do rzeki Ropa, a tym samym budowa nowej kanalizacji ulicą Solidarności. Kanalizacja okazała się dużym wyzwaniem. Wymagała dodatkowego projektu i znacznie zwiększyła koszty inwestycji. Duży zakres robót wymusił także konieczność czasowego zamknięcia tej drogi.

Wykonawcą robót jest firma STRABAG, a koszt inwestycji na ul. Michalusa wynosi 3,16 mln zł. Inwestycja realizowana jest przy 50% dofinansowaniu z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Koszty dodatkowe związane z budowa kanalizacji – ok. 0,9 mln zł. Całe zadanie dofinansowane jest z budżetu powiatu oraz Miasta Gorlice.

Źródło informacji i fotografia: Starostwo Powiatowe w Gorlicach

O autorze

Skomentuj

Pin It on Pinterest