redakcja@terazgorlice.pl

Jak wspólnicy podejmują decyzje w spółce komandytowej?

Spółka komandytowa zyskuje coraz większą popularność. Przed założeniem takiej spółki warto zdobyć podstawowe informacje na temat sposobów jej funkcjonowania. W tym artykule omówimy w jaki sposób wspólnicy podejmują decyzję w ramach takiej spółki.

Wiele osób zastanawia się obecnie nad założeniem spółki komandytowej. Decydują się na to przede wszystkim przedsiębiorcy chcący ograniczyć osobistą odpowiedzialność za długi spółki przy jednoczesnym braku zwiększania obciążeń podatkowych występujących w przypadku spółki z o.o.. Przed założeniem spółki warto zdobyć podstawowe informacje na temat funkcjonowania takiej spółki – dotyczy to w szczególności podejmowania decyzji w spółce. O pomoc w wyjaśnieniu tych kwestii poprosiliśmy adwokata Wojciecha Rudzkiego.

Jak wyjaśnia adwokat, obowiązek prowadzenia spraw spółki (tj. podejmowania decyzji). spoczywa na komplementariuszach. Niemniej nie jest wykluczone umowne powierzenie tej funkcji komandytariuszowi. Również umownie można ustalić, że obowiązek ten będzie spoczywał jedynie na niektórych komplementariuszach.

W przypadku, gdy w spółce jest więcej niż jeden komplementariusz bądź również komandytariusze otrzymali umowne uprawnienie do prowadzenia spraw spółki pojawia się problem, w jaki sposób mają być podejmowane konkretne decyzje dotyczące funkcjonowania spółki. Co do zasady wyróżnia się trzy rodzaje spraw, względem których decyzje są podejmowane w różny sposób.

Jak zauważa Wojciech Rudzki prowadzący kancelarię adwokacką w Krakowie (wojciechrudzki.pl), w sytuacji, gdy dana kwestia nie przekracza zakresu zwykłych czynności spółki decyzję może podjąć samodzielnie każdy wspólnik uprawniony do prowadzenia spraw danej spółki, chyba że przynajmniej jeden z pozostałych uprawnionych do podejmowania decyzji przeciwstawi się temu.

W przypadku spraw, które przekraczają w swoim zakresie zwykłe czynności związane z funkcjonowaniem spółki konieczna jest jednomyślność wszystkich komplementariuszy, nawet tych niemogących na co dzień prowadzić spraw spółki. Jak podkreśla adwokat, konieczność wyrażenia zgody na taką czynność przez komandytariuszy może zostać na gruncie postawień umownych wyłączona. Niemniej w przypadku braku regulacji tej kwestii w konkretnej umowie spółki, potrzebna jest również zgoda tych wspólników.

Trzecim rodzajem decyzji są tzw. sprawy nagłe, w których zwłoka może narazić spółkę na niepowetowane straty. W takich sytuacji decyzję może podjąć każdy ze wspólników, który może prowadzić sprawy spółki.

Każdy ze wspólników podczas glosowania posiada jeden głos, niezależnie od wniesionego przez niego wkładu – wyjaśnia adwokat Wojciech Rudzki. Umowa spółki może wprowadzać modyfikacje tej zasady, z tego powodu warto pomyśleć o przygotowaniu umowy spółki w odpowiedni sposób jeszcze przed podjęciem decyzji o rejestracji spółki.

O autorze

Skomentuj

Pin It on Pinterest