redakcja@terazgorlice.pl

Z Kulturą w Sędziszowej

Czterdziestu wychowanków Szkoły Podstawowej w Sędziszowej (gmina Bobowa), czyli 100% uczniów szkoły zostało objętych na 5 miesięcy (od 1 października br. do 28 lutego 2018 r.) projektem Ja i kultura – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci wiejskich.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic zakłada wyjazdy uczniów do muzeów krakowskich, Filharmonii lub Opery Krakowskiej oraz na  spektakle teatralne i koncerty muzyczne, czyli wszystko co można objąć mianem kultury wysokiej. Ponieważ jego głównym celem jest do  wdrażanie dzieci od najmłodszych lat do czynnego uczestnictwa w kulturze i rozwijanie wrażliwości na przekaz artystyczny, atrakcyjnym wyjazdom będą towarzyszyć warsztaty teatralne prowadzone w szkole nieodpłatnie przez nauczycieli szkolnych i członków Stowarzyszenia.  Udział w koncertach, spektaklach, warsztatach to także  wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich poprzez zwiększenie dostępności do sektora usług społecznych takich jak kultura i edukacja.

Autor: Anna Durlak – Ligęza

Realizacja projektu możliwa jest dzięki Fundacji PZU, która przyznała na jego realizację 90% dofinansowania  w ramach programu ogólnopolskiego „Fundacja PZU z Kulturą” Edycja: 2017

O autorze

Skomentuj

Pin It on Pinterest