redakcja@terazgorlice.pl

Krzysztof Kotowicz: Represje stanu wojennego na Ziemi Gorlickiej

W 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego publikujemy tekst przemówienia pana Krzysztof Kotowicza – szefa gorlickiego oddziału NSZZ „Solidarność” Region Małopolski. Przemówienie to zostało wygłoszono 10 grudnia 2017 roku na cmentarzu parafialnym w Gorlicach, po złożeniu kwiatów pod tablicą poświęconą ks. Jerzemu Popiełuszce, w trakcie uroczystych obchodów upamiętniających ofiary stanu wojennego.

REPRESJONOWANI NA ZIEMI GORLICKIEJ

Represje stanu wojennego nie ominęły również Ziemi Gorlickiej. Już w tę pamiętną noc 13 grudnia 1981 roku internowano na kilka miesięcy 12 działaczy Naszego Związku. Byli to: Walerian Woźniak, Jacek Galant, Mieczysław Dyląg, Janusz Kopacz, Roman Stawiarski, Marek Machowski, Krzysztof Holender, Jan Jawor, Wacław Ochab, Leszek Wąsik, Franciszek Brataniec i Adolf Hałgas. W kilka dni później aresztowano ówczesnego przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn Wiertniczych i Górniczych Bronisława Wielgosza i skazano na cztery lata więzienia.

W listopadzie 1982 r. za wywieszenie flagi na kominie elektrociepłowni i udział w strajku z pracy zwolniono 21 kowali. Byli to: Jan Osetek, Mieczysław Wojna, Marek Wróbel, Stanisław Paciorek, Stefan Marszałek, Jan Kwoka, Jan Szczarz, Zbigniew Formela, Piotr Durlak, Janusz Niepsuj, Franciszek Mołda, Jan Broda, Henryk Jayko, Jerzy Chlipała, Jan Kowalczyk, Józef Warzecha, Adolf Warzycki, Stanisław Pietraś, Henryk Dyjak, Jan Borkowski i Piotr Gąsior. Jedni powrócili do pracy po trzech miesiącach na nowych warunkach, inni znaleźli prace poza Gorlicami, a jeszcze inni mogli powrócić do pracy dopiero po obradach okrągłego stołu.

Od maja do września 1982 r. internowani byli: Stanisław Dudek i Ryszard Janeczek. W marcu 1984 r. za działalność podziemną i kolportaż ulotek aresztowano następujące osoby: Roman Stawiarski, Roman Kosiba, Stanisław Dudek, Marek Bugno, Walerian Woźniak, Stanisław Jarek, Stanisław Elmer, Wojciech Mucha, Dorota Mucha i Tadeusz Krok. Działacze ci opuścili zakłady karne końcem lipca 1984 r. na skutek amnestii.

W okresie stanu wojennego internowano również w Krakowie gorliczanina i studenta AGH Aleksandra Augustyna za działalność opozycyjną oraz wspieranie strajku w Hucie. Różnie potoczyły się późniejsze losy tych ludzi. Jedni wytrwali w ideałach „Solidarności” i długo jeszcze udzielali się w działalności związkowej, inni pogubili się, a inni po prostu stanęli z boku, działalność pozostawiając innym.

Krzysztof Kotowicz

O autorze
  1. edi Odpowiedz

    Patrzę,wysilam wzrok a nazwiska Krzysztofa Kotowicza wśród internowanych nie widzę.To zapewne jakiś późniejszy(spóźniony?) bohater…

  2. Aryskafander Odpowiedz

    Wypada dodać, choćby z racji prawdy historycznej, że wśród tych wymienionych w artykule pokrzywdzonych byli też TW, agenci SB, a na jaw zaczęło to wychodzić dopiero po opublikowaniu tzw. listy Wildsteina, bodajże w 2004 czy 2005 r. Dla wielu Gorliczan był to szok.

Skomentuj

Pin It on Pinterest