redakcja@terazgorlice.pl

Remont dachu zabytkowej Kaplicy Straszewskich w Lipinkach zakończony

Zakończył się pierwszy etap remontu zabytkowej Kaplicy Straszewskich na cmentarzu parafialnym w Lipinkach obejmujący wymianę dachu budynku. Starania o odnowienie kaplicy z 1882 roku prowadzi od lat Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”.

Koszt dotychczasowych prac to 77 249,67 zł. Sfinalizowanie tego etapu było możliwe dzięki prowadzonej od 2012 roku zbiórki publicznej oraz dofinansowania przekazanego przez Fundację PGNiG (30 tys. zł) oraz Fundację PGE (18 tys. zł). Towarzystwo „Jastrzębiec” przekazało na remont zgromadzone zgromadzone podczas sześciu dotychczasowych Kwest Listopadowych środki (26 306,24 zł), reszta pochodziła ze środków własnych Towarzystwa „Jastrzębiec” (ok. 3 000,00 zł).

Zakres remontu obejmował rozebranie starego poszycia z blachy ocynkowanej oraz więźby dachowej, której część pamiętała jeszcze XIX wiek. Jeszcze w 2017 roku wykonano nową więźbę i deskowanie, a następnie dach kaplicy Straszewskich pokryty został blachą tytanowo-cynkową o grubości 0,70 mm. Takie pokrycie powinno wystarczyć na najbliższe 100 lat.

Dodatkowo poddano kompleksowej renowacji krzyż stalowy wraz z przepiękną złoconą kulą. Budynek wzbogacił się także o półokrągłe rynny oraz rury spustowe – oczywiście te elementy wykonano również z blachy tytanowo-cynkowej. Choć w XIX i XX wieku kaplica radziła sobie pierwotnie bez orynnowania, na zachowanie tego stanu rzeczy nie zgodził się konserwator zabytków.

Znajdująca się w opłakanym stanie Kaplica Straszewskich z 1882 roku to miejsce pochówku hr. Jadwigi Straszewskiej (1826-1903) – właścicielki Lipinek i pionierki przemysłu naftowego nie tylko w okolicach Gorlic, ale na skalę ogólnopolską. Jedną z najważniejszych pamiątek po jedynej w Polsce XIX wieku kobiecie, która w przemyśle naftowym osiągnęła tak wiele, pozostaje wybudowana przez nią na starym cmentarzu w Lipinkach kaplica, w której spoczęła po śmierci. Dziś ten piękny i tak ważny dla przemysłowej tradycji Polski budynek zamienia się powoli w ruinę.

Powstałe w 2011 r. Towarzystwo „Jastrzębiec”, które w centrum swego logo umieściło właśnie naftowy kiwon,  jako jeden z głównych celów przyjęło przywrócenie godnego wyglądu miejscu pochówku hr. Jadwigi Straszewskiej. Corocznie organizuje na ten cel Kwestę Listopadową, w którą angażuje się wielu wolontariuszy – udało się już zebrać prawie 34 tys. zł. Staraniem TPZL „Jastrzębiec” Kaplica Straszewskich na starym cmentarzu w Lipinkach została w 2013 r. wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego, a w 2014 powstał projekt renowacji tego zabytkowego budynku.

Kaplica Straszewskich w Lipinkach łączy w sobie ideały polskiego patriotyzmu oparte na ciężkiej pracy i walce zbrojnej o niepodległość. To miejsce należy przywrócić miejscowej społeczności i uczynić je strażnikiem pamięci dla przyszłych pokoleń. Dlatego po remoncie planuje się wykorzystać Kaplicę Straszewskich nie tylko do celów sakralnych, ale również edukacyjnych i historycznych.

Galeria zdjęć Kazimierza Knapika:
O autorze
polonista, nauczyciel I LO w Gorlicach, dziennikarz - amator

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest