redakcja@terazgorlice.pl

Niewiedza czy świadome łamanie prawa w szpitalu w Gorlicach?

Skarżący się na łamanie swych ustawowych praw zasłużeni krwiodawcy z Gorlic i powiatu gorlickiego doczekali się interwencji lek. med. Mariana Sikory – Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Gorlicach. W poniedziałek 5 listopada 2018 r. wystosował on w tej sprawie pismo do  p. Mariana Świerza – Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach.

Krwiodawcy powiatu gorlickiego nigdy nie zawodzą 🙂

Chodzi przede wszystkim o problemy z zapisaniem się do lekarzy specjalistów w szpitalu w Gorlicach, na jakie napotykają posługujący się legitymacją Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Pomimo przysługujących im uprawnień dotyczących przyjęcia poza kolejnością, często odchodzą z kwitkiem. Czy rzeczywiście ten przywilej dla naszych krwiodawców to obciążenie nie do udźwignięcia przez gorlicki szpital? Czy Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi nie należy się odrobina wdzięczności?

Poniżej przytaczamy całość pisma w oryginalnym brzmieniu:

Polskie prawo przewiduje szczególne uprawnienia dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. W podzięce za to, że poświęcają swój czas i oddają część siebie, by ratować życie innych, mogą liczyć na szereg przywilejów, jak np. zaopatrzenie w leki zawarte w wykazach leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu, bezpłatne zaopatrzenie w leki, które krwiodawca stosuje w związku z oddawaniem krwi lub szpiku (czy też innych komórek i tkanek), prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych poza kolejnością. Niestety, okazuje się, że są one dosyć słabo respektowane.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi oraz ustawą z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoby posiadające status „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” lub „Zasłużony Dawca Przeszczepu”, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Przypominamy, iż krwiodawca ma być przyjęty przez lekarza z poradni specjalistycznej bądź do szpitala w tym samym dniu, w którym się zgłosi. Jeśli jest to niemożliwe, placówka powinna wyznaczyć mu inny termin, ale poza kolejką oczekujących.

Tyle w teorii, tymczasem w praktyce nawet z wyegzekwowaniem podstawowych praw bywa ciężko. Niepokojący staje się fakt, iż coraz częściej do łamania ustawowych zapisów dochodzi również w szpitalu w Gorlicach. Wierzymy, iż jest to zwyczajny wyraz niewiedzy aniżeli celowe działanie mające na celu łamanie przepisów polskiego prawa.

W związku z powyższym, występując w imieniu Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gorlicach, jak również całego środowiska gorlickich krwiodawców, zwracam się z uprzejmą prośbą o przypomnienie personelowi medycznemu, iż dawstwo krwi, jako czyn społecznie uznany za wysoce humanitarny, wymaga choć minimalnego wyrazu wdzięczności.

Z wyrazami szacunku

Prezes Oddziału Rejonowego
PCK w Gorlicach
Lek. med. Marian Sikora

O autorze
polonista, nauczyciel I LO w Gorlicach, dziennikarz - amator

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest