redakcja@terazgorlice.pl

Zmarł śp. Ks. Franciszek Wideł – emerytowany proboszcz parafii Ropa

20 grudnia 2019 roku zmarł śp. Ks. Franciszek Wideł – emerytowany proboszcz parafii Ropa. Miał 79 lat.

Msza święta w kaplicy Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie w sobotę (21 grudnia) o godz. 9.00. Wprowadzenie ciała śp. Księdza Franciszka do kościoła parafialnego w Ropie w niedzielę (22 grudnia) o godz. 15.00. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Ropie w poniedziałek (23 grudnia) o godz. 12.00, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Ks. Franciszek Wideł urodził się 1 sierpnia 1940 roku w Tęgoborzu. Egzamin dojrzałości złożył w Nowym Sączu w 1958 roku. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 28 czerwca 1964 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Szczepanów (od 1 sierpnia 1964 roku), Bolesław (od 20 grudnia 1966 roku), Barcice (od 21 czerwca 1971 roku), Gorlice (od 9 września 1975 roku) i Ropa (od 15 czerwca 1979 roku). W dniu 25 lipca 1979 roku został mianowany proboszczem parafii Ropa. Ponadto sprawował obowiązki wicedziekana dekanatu Grybów i dziekana dekanatu Ropa.

Urząd proboszcza parafii Ropa pełnił do 14 sierpnia 2010 roku, a następnie pozostał w tejże parafii w charakterze rezydenta. Od 2013 roku mieszkał w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie. W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w roku 1979 diecezjalne odznaczenie Expositorium  Canonicale, a w roku 1985 diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. W roku 2001 został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Tarnowskiej Kapituły Katedralnej.

Źródło: Portal Diecezji Tarnowskiej

O autorze

Skomentuj

Pin It on Pinterest