redakcja@terazgorlice.pl

Klub Seniora pomaga i chroni populacje ptaków w Gorlicach

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „WYJDŹ Z DOMU” pozyskała dofinansowanie na zrealizowanie projektu „Klub Seniora pomaga i chroni populacje ptaków w Gorlicach” w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi” zorganizowanego przez Fundację Orlen Dar Serca. Projekt trwa od 03.10.2019 – 31.01.2020 r.

Fundacja Orlen Dar Serca została powołana przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Misją Fundacji jest aktywne partnerstwo z lokalnymi społecznościami, realizowane poprzez stymulowanie i wspieranie ludzi w procesie edukacji, zaangażowanie w projekty na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej uczestników Klubu Seniora w Gorlicach. Doskonałym do tego sposobem jest pokazanie przez seniorów, że w każdym wieku, niezależnie od ograniczeń, można działać na rzecz wspólnego dobra. W ramach projektu realizowane są warsztaty tematyczne oraz artystyczne. Do tej pory podopieczni Klubu Seniora brali czynny udział w zajęciach ekologicznych. Poruszona została kwestia zanieczyszczenia powietrza oraz oszczędności energii w naszej społeczności lokalnej. Ponadto uczestnicy z zaciekawianiem oraz refleksją ekologiczną obejrzeli film zatytułowany „Punkt krytyczny. Energia od Nowa”. Przesłanie tego filmu to uświadomienie ludziom o skali problemu energetycznego oraz konieczności podjęcia konkretnych działań pro-ekologicznych. Warsztaty dotyczące zanieczyszczeń zostały poprowadzone z pasją przez panią Kamilę Załęską Eco-Doradcę z Urzędu Miasta Gorlice.

W ramach zajęć artystycznych powstały plakaty na temat ochrony ptaków przed bezmyślną działalnością człowieka oraz sylwetki ptaków zimujących na naszym terenie. Prace zostały wykonane pod fachowym okiem gorlickiego rysownika pana Bartłomieja Belniaka.

Podopieczni Klubu Seniora sadzili także krzewy oraz drzewka z gatunków przyjaznych ptakom (np. Berberysy, Mahonię Pospolitą, Jarząb Szwedzki, Głóg, Rokitnik Wąskolistny) tzn. stanowiących dla nich schronienie przed drapieżnikami, a w okresie zimowym żywiące ich jadalnymi owocami. Dzięki współpracy z Urzędem Miasta zostały udostępnione miejsca do sadzenia a do akcji ochoczo przyłączyli się dyrektorzy szkół na terenie miasta, Małopolska Spółdzielnia przy ul. Hallera 81 oraz DPS przy ul. Sienkiewicza 30. Uczestnicy Klubu Seniora z radością i pasją ogrodniczą upiększyli teren wokoło DPS-u. Łącznie zostało zasadzonych na terenie Gorlic 115 szt.

Ponadto 50 uczestników Klubu Seniora wyruszyło na wycieczkę do Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej. Wspólna przygodna miała na celu poznanie i odkrycie różnorodności biologicznej przyrody, ze szczególnym naciskiem na chronione okazy ptaków na terenie Parku. W tym celu odbyły się warsztaty tematyczno – edukacyjne w Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym im. J. Szafrańskiego oraz wędrówka ścieżką przyrodniczą wraz z przewodnikiem ornitologiem przez Magurski Park Narodowy zakończona biesiadą przy ognisku.   

W ramach kolejnych warsztatów została zgłębiona historia i przyrodnicza bioróżnorodność Parku Miejskiego w Gorlicach oraz tematyka populacji ptaków miejskich, ciekawostek o jerzykach zwyczajnych, kwestii dokarmiania w zimie a także charakterystyce budek lęgowych. Zajęcia zostały przeprowadzone przez zaproszonych z Krakowa gości, a mianowicie Panią Aleksandrę i Łukasza Piechnik. Ponadto zostały zrealizowane warsztaty botaniczne na których został zapoczątkowany Zielnik Klubu Seniora. Ciekawostek na temat roślin, ich właściwości oraz prawidłowego przygotowania Zielnika udzielał botanik, leśnik z Leśnictwa Konieczna Pan Marcin Widlak.

W miesiącu grudniu Seniorzy składali z wyciętych części budki lęgowe (25 szt.) m.in. dla sikorek, wróbli, kowalików, dudków, mazurków, jerzyków zwyczajnych, karmniki (11 szt.), uzupełniali naturalnymi materiałami domki dla pożytecznych owadów zapylających. Do tej pory Seniorzy wraz uczniami na terenie Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 im. Bohaterów Westerplatte brali czynny udział w zawieszaniu budek lęgowych dla sikorek oraz szpaków. Ponadto do tej pory budki lęgowe, karmniki, domki dla owadów zapylających, dla wiewiórek oraz kaczek trafiły m.in. za pośrednictwem Urzędu Miasta do Parku Miejskiego w Gorlicach, na tereny 4 ogródków działkowych, 2 Spółdzielni mieszkaniowych przy ul. Krasińskiego i Konopnickiej oraz Miejskiego Przedszkola.

Fundacja Na Rzecz Wspierania
Osób Niepełnosprawnych „WYJDŹ Z DOMU”

38-321 Moszczenica  ul. Średnie 85
KRS: 0000414363, NIP7382144396

Konto w banku: Bank PEKAO S.A o. Gorlice
nr konta 52 1240 5110 1111 0010 4583 6155

fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com; www.wyjdzzdomu.pl

O autorze

Skomentuj

Pin It on Pinterest