redakcja@terazgorlice.pl

Projekt EtnoPolska 2020 – Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic realizowało projekt EtnoPolska 2020 „Aktywnie poznajemy dziedzictwo kulturowe Ziemi Gorlickiej” dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Koszt dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury 18 000 zł.

W ramach projektu organizowano działania edukacyjne służące zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej i propagujące walory kulturowe Ziemi Gorlickiej.

Celem zadania było upowszechnianie wartości dziedzictwa kulturowego naszej „Małej Ojczyzny” oraz wzmacnianie tożsamości kulturowej jej mieszkańców.

Zadanie miało na celu integrację ludzi i rozbudzanie zainteresowań tradycją i kulturą regionu oraz dało możliwość rozwijania nowych umiejętności: tanecznych, teatralnych, muzycznych i innych. Było też atrakcyjną formą integracji i aktywizacji beneficjentów w poszanowaniu i poznawaniu jej dziedzictwa kulturowego. Cel ten został osiągnięty poprzez projekty warsztatowe, edukacyjne i artystyczne, jak również zwiększenie dostępności beneficjentów do wysokiej jakości oferty kulturalnej dotyczącej dziedzictwa kulturowego Ziemi Gorlickiej.

Zorganizowane wydarzenia kulturalne w ramach projektu:

1. Przeprowadzono warsztaty związane z tradycjami i dziedzictwem kulturowym Ziemi Gorlickiej dla uczniów. Zajęcia prowadziły panie Anna Motyka, Małgorzata Laskowska i Renata Rzepka.Dzieci poznawały gwarę Sędziszowian i Siedliszczan sprzed kilkudziesięciu lat. Wzbogacały słownik mowy przez poznanie archaizmów.
Celem warsztatów było też poznanie codziennych zajęć, trosk i form spędzania czasu naszych dziadów poprzez odgrywanie scenek z ich codziennego życia.  Dzieci zapoznawały się z misterną pracą związaną z robieniem koronek i  projektowały własne wzory.

2. Zorganizowano i przeprowadzono dwa razy warsztaty z dziedzictwa kulturowego w Szymbarku – w Skansenie Wsi Pogórzańskiej” im. prof. Romana Reinfussa.  Warsztaty dotyczyły tematów:

  • W pogórzańskiej zagrodzie
  • Len – złoto z polskich pól
  • „Co ma piernik do wiatraka”
  • „W malowanej skrzyni wiannej”

3. Zorganizowano w Restauracji Stary Dworzec „Bankietowa” Gorlice – Zagórzany  warsztaty kulinarne przybliżające tradycyjne dania kuchni galicyjskiej na Ziemi Gorlickiej –  „Zasmakuj w tradycji”.

Uczestnicy projektu zapoznawali się ze sposobami przygotowywania potraw, dekorowania stołów w dawnej Galicji. Poprowadziła je znana w środowisku restauratorka, pasjonatka tradycji regionalnych i i organizatorka wielu kursów i warsztatów kulinarnych – pani Danuta Szpyrka. Dawne zwyczaje związane z przygotowywaniem świąt, uroczystości rodzinnych i innych to również nasze lokalne dziedzictwo kulturowe.

4. Przeprowadzono promocję bobowskiej koronki klockowej w ramach zajęć o zwyczajach i tradycjach regionu bobowskiego na warsztatach w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Reca w Siedliskach.

Zainteresowani bobowską koronką uczniowie mogli poznać podstawowe narzędzia i podstawowe zasady tworzenia koronki klockowej. Misterna i interesująca, należy do najciekawszych i najtrudniejszych technik rękodzieła artystycznego z naszego regionu. Prezentacja odbywała się w ramach zajęć z dziedzictwa kulturowego Ziemi Gorlickiej. Beneficjentom dało to szansę na poznanie bobowskiej koronki klockowej, z której miasteczko Bobowa słynie od ponad stu lat. Być może niektórych zachęci do jej szerszego poznania, nauki i wykonywania w przyszłości.

Podczas spotkania w Starym Dworcu w Zagórzanach o swoich pasjach koronkarskich mówiły również uczestniczki warsztatów kulinarnych.

Zaprezentowała je m.in. pani Jadwiga Śliwa, która dla koronki klockowej do Bobowej przyjechała ponad czterdzieści lat temu z Głogowa na Dolnym Śląsku. W Bobowej skończyła szkołę średnią i tu powróciła po studiach jako nauczyciel haftu i koronki klockowej. O swoim zainteresowaniu koronką klockową mówiła też pani Dorota Gucwa z Sędziszowej.

5. Zorganizowano całodniową edukacyjno – integracyjną wycieczkę z elementami warsztatów dla 30 beneficjentów – „Poznajemy dziedzictwo kulturowe miejsc będących na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO na Ziemi Gorlickiej” – cerkiew w Kwiatoniu, Owczarach, kościółek w Binarowej. Zwiedzanie Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach – zapoznanie się z historią Gorlic i Ziemi Gorlickiej. 

19 sierpnia 2020 r. odbyła się całodniowa edukacyjno – integracyjna wycieczka „Poznajemy dziedzictwo UNESCO na Ziemi Gorlickiej w ramach projektu „EtnoPolska 2020”

Zorganizowana została zgodnie z wymogami sanitarnymi GIS.

Beneficjenci projektu zwiedzili  kościółek w Binarowej, cerkwie w Owczarach i Kwiatoniu. Poznali ich historię, podziwiali ich piękno, zasłuchani w opowieści przewodników –pasjonatów. W Binarowej była to pani Małgorzata Nalepa, w Owczarach pani Renata Bania a w Kwiatoniu pan Jan Hyra.

Wielu uczestników wycieczki po raz pierwszy zapoznało się ze zbiorami i wystawą historyczną dotyczącą Bitwy pod Gorlicami w Muzeum PTTK w Gorlicach. Chętni mogli sobie zrobić zdjęcie z Ignacym Łukasiewiczem, wynalazcą lampy naftowej. To w Gorlicach Ignacy Łukasiewicz przeprowadził po raz pierwszy destylację ropy naftowej, to w tym mieście powstała pierwsza na świecie rafineria ropy naftowej. Stąd hasło promocyjne „Gorlice – miasto światła”.

Krótki odpoczynek i obiad w Starym Dworcu „Bankietowa” w Zagórzanach dodał sił do zwiedzania ciekawych miejsc naszej „Małej Ojczyzny”.

Opiekunem wolontariuszem uczniów z Sędziszowej i Siedlisk była pani Anna Durlak-Ligęza, prezes naszego stowarzyszenia. Kierownikiem wycieczki była pani Anna Wiejaczka.

6. Zorganizowano całodniową edukacyjno – integracyjną wycieczkę dla 30 osób – „Szlakiem trzech kultur”. Zwiedzanie synagogi w Bobowej, cerkwi w Bartnem, kościółka w Sękowej i muzeum w Bieczu. Uczestnicy wycieczki poznają kulturę, zwyczaje, życie Pogórzan, Łemków i Żydów poprzez odwiedzenie miejsc znaczących dla tych grup etnicznych.

26 sierpnia 2020 r. odbyła się całodniowa edukacyjno – integracyjna wycieczka „Szlakiem Trzech Kultur” po Ziemi Gorlickiej w ramach projektu „EtnoPolska 2020”.

Zorganizowana została zgodnie z wymogami sanitarnymi GIS.

Zwiedziliśmy synagogę w Bobowej, kościółek w Sękowej, cerkiew pod wezwaniem Kosmy i Damiana w Bartnem. Poznaliśmy ich historię, podziwialiśmy ich piękno zasłuchani w opowieści przewodników –pasjonatów. W Bobowej była to pani Barbara Kowalska, która od wielu lat barwnie  przybliża historię naszej „Małej Ojczyzny” wszystkim tym, którzy chcą ją poznać. Pani Barbara posiada szeroką wiedzę na temat historii Bo bowej. W Bartnem o cerkwi, życiu i zwyczajach Łemków, ich kulturze i tradycjach opowiadał nam ksiądz Mirosław Cidyło. Z wielkim zaciekawieniem słuchaliśmy tez jego informacji o zagrożeniu koronawirusem i sposobach unikania zakażenia. To fachowiec bo jako wirusolog spotykał się w swojej pracy z mikrobami. O kościółku w Sękowej będącym na światowej liście UNESCO opowiadała nam pani Beata Stępień.

Obiad w Starym Dworcu „Bankietowa” w Zagórzanach dodał sił do zwiedzania kolejnych miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym naszej „Małej Ojczyzny”.

Biecz często bywa nazywany Małym Krakowem. Odwiedzali go polscy królowie.

Wielu uczestników wycieczki po raz pierwszy zapoznało się w Muzeum w Bieczu, ze zbiorami i wystawami tematycznymi dotyczącymi życia bieczan w dawnych wiekach. Odwiedziliśmy też z przewodnikiem przepiękną bazylikę biecką. Chętni mogli sobie zrobić zdjęcie z Marcinem Kromerem, znanym bieczaninem. A nawet spotkać się z bieckim katem.

Na wycieczce wrażeń było co niemiara.

Opiekunami – wolontariuszami uczniów na warsztatach w skansenie i wycieczkach były panie: Anna Motyka, Małgorzata Laskowska i Renata Rzepka – nauczycielki ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Reca z Siedlisk i pani Anna Durlak – Ligęza – prezes stowarzyszenia.

Kierownikiem wyjazdów była pani Anna Wiejaczka, autorka i koordynatorka projektu (również wolontariat).

7. Spotkanie podsumowujące projekt odbyło się w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Reca w Siedliskach. Dzieci przedstawiały mini scenki  teatralne i muzyczne z wykorzystaniem gwary regionu. Na zakończenie projektu uczniowie aktywnie uczestniczący w zajęciach otrzymali drobne upominki regionalne. Prezentacja multimedialna z poszczególnych działań będzie udostępniona na stronie stowarzyszenia (w budowie) i na fb.

O autorze

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest