redakcja@terazgorlice.pl

Ogłoszenie o rekrutacji do Dziennego Domu Seniora w Gorlicach

Fundacja ”Wyjdź z Domu” ogłasza rekrutację do Dziennego Domu Seniora prowadzonego w ramach projektu „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach”.

Głównym celem działalności Dziennego Domu Seniora jest zapewnienie dziennej opieki osobom niesamodzielnym w wieku 60+ , poprzez wzrost aktywności oraz polepszenie ich funkcjonowania.

W ramach Domu, który zlokalizowany jest ul. Rynek 1, 38-300 Gorlice  (dawny Dom Polsko-Słowacki) świadczone będą usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz aktywizująco-usprawniające.

UDZIAŁ BEZPŁATNY!

Rekrutacja do Dziennego Domu Seniora przeprowadzona zostanie dwuetapowo.

W pierwszym etapie rekrutacji – przyjmowane będą wnioski od osób zainteresowanych udziałem w które będą weryfikowane pod względem spełniania kryteriów formalnych i premiujących.

Obowiązkowymi kryteriami rekrutacji są:

  • zamieszkiwanie na terenie powiatu gorlickiego, w szczególności miasta Gorlice
  • wiek powyżej 60 lat
  • osoba niesamodzielna, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego

W drugim etapie rekrutacji – odbędą się rozmowy pogłębione z psychologiem i pracownikiem socjalnym.

W wyniku procesu rekrutacji zostanie wyłoniona grupa 30 seniorów.
Wyniki dostępne będą w Biurze Dziennego Domu Seniora w Gorlicach.
Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie o pozytywnym wyniku rekrutacji.

Ostateczne rozpoczęcie udziału w projekcie przez daną osobę będzie następować po uprawomocnieniu się decyzji kierującej do Domu wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Uczestnika/ Uczestniczki.

Formularze zgłoszeniowe mogą być dostarczane do Dziennego Domu Seniora
w Gorlicach przez zainteresowanych Uczestników osobiście lub poprzez osoby trzecie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Kierownik Dziennego Domu Seniora – Anna Rafa

Telefon: +48 730 777 243

E-mail: ddsgorlice@gmail.com

Szczegółowy Regulamin Rekrutacji oraz Formularze zgłoszeniowe wraz ze wzorami oświadczeń dostępne są w Dziennym Domu Seniora
w Gorlicach (ul. Rynek 1)
, w godzinach pracy placówki (8 – 16) lub do pobrania poniżej:

DOKUMENTY INFORMACYJNE I REKRUTACYJNE DO POBRANIA:

DDS GORLICE DOKUMENTY DO POBRANIA

Szczegółowe informacje dotyczące projektu:

DZIENNY DOM SENIORA GORLICE

O autorze

Skomentuj

Pin It on Pinterest