redakcja@terazgorlice.pl

Poseł Barbara Bartuś ponownie zaprasza uczniów szkół z Małopolski do udziału w konkursach historycznych

Po przerwie spowodowanej pandemią, w roku szkolnym 2022/2023 Poseł Barbara Bartuś ponownie wraz z Małopolską Kurator Oświaty Barbarą Nowak, zaprasza uczniów szkół z Małopolski do udziału w konkursach historycznych.

Tradycyjnie konkursy są przeprowadzane dwuetapowo. Pierwszy etap szkoły przeprowadzają we własnym zakresie wyłaniając jeden trzyosobowy Zespół uczniów oraz wskazując jednego opiekuna Zespołu, który przyjedzie z uczniami na Finał Konkursu.

Dla wszystkich uczestników Finałów przewidziane są upominki, a nagrodą dla pięciu najlepszych zespołów szkolnych z każdego konkursu jest wyjazd wraz ze swoimi opiekunami na trzy dni do Warszawy. W obu konkursach przewidziana jest też nagroda odrębna dla uczniów, którzy indywidualnie uzyskają najwięcej punktów i będzie to Stypendium imienia Braci Potoczków ufundowane przez Fundację Sądecką.

Konkurs „Konstytucja 3 Maja – Czasy Stanisławowskie”, objęty Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Jego tematyka, tak jak w latach wcześniejszych, obejmuje znajomość faktów związanych z uchwaleniem pierwszej w Europie Konstytucji i Czasami Stanisławowskimi w Rzeczypospolitej. Pytania dotyczyć będą Konfederacji Barskiej – związku zbrojnego szlachty polskiej w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej, Sejmu Czteroletniego, Konstytucji 3-ego Maja, Konfederacji Targowickiej – spisku magnackiego zawiązanego w celu obalenia reform Sejmu Wielkiego, wojny z Rosją, Powstania Kościuszkowskiego i trzech rozbiorów, będących przypieczętowaniem całkowitego upadku państwa polskiego.

Finał Konkursu odbędzie się 5 maja 2023 r. (piątek) w Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Gorlicach o godz. 10.00.

Do 17 marca 2023 roku zainteresowane szkoły powinny zgłosić chęć udziału w konkursie, podając termin eliminacji szkolnych, które powinny odbyć się do 5 kwietnia, aby do biura poselskiego Poseł Barbary Bartuś najpóźniej do 15 kwietnia przesłać na specjalnym formularzu składy imienne zespołów uczniów ze zgłoszonych szkół.

Drugi konkurs organizowany przez Poseł na Sejm RP Barbarę Bartuś skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i został objęty Honorowym Patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. W tym roku szkolnym nosi on nazwę „Droga do Niepodległości 1795-1918” i jak wskazuje nazwa, obejmuje on zagadnienia z okresu od III rozbioru i utraty przez Polskę niepodległości, aż do jej odzyskania w 1918 roku.

Finał Konkursu odbędzie się 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej o godz. 10.00.

Co prawda regulaminowy termin zgłoszeń szkół ponadpodstawowych upłynął 10 marca, ale możliwość zapisu szkół została wydłużona do piątku 17 marca 2023 roku. Najważniejsze, żeby w zgłoszeniu szkoły podać datę eliminacji szkolnych, które powinny się odbyć do 28 marca, i aby do końca marca przesłać imienne składy zespołów szkolnych .

Zaproszenie do udziału w konkursach było wysłane do wszystkich szkół w okręgu wyborczym Poseł Barbary Bartuś. Informacje na temat konkursów można odnaleźć oraz pobrać regulaminy z załącznikami na stronie internetowej Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś www.BarbaraBartus.pl oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie. Informacje dodatkowe można również uzyskać w Biurze Poselskim Poseł Barbary Bartuś przy ulicy Ks. B. Świeykowskiego 3/3 w Gorlicach oraz telefonicznie tel. 18 352 01 13 lub kom: 666 016 999.

Biuro jest czynne w każdy poniedziałek, wtorek i piątek w godzinach 9.00-17.00. W środy i czwartki biuro jest nieczynne.

O autorze

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest