redakcja@terazgorlice.pl    600-605-588

Czesław Gębarowski: Mój głos w sprawie budżetu Miasta Gorlice

Choć od uchwalenia budżetu Miasta Gorlice na 2014 roku minął już miesiąc, nadal trwa budżetowa dyskusja. Jako kolejny z możliwości wypowiedzenia się na temat tego najważniejszego dokumentu finansowego miasta skorzystał radny Czesław Gębarowski z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Oto jego opinia:

Radny Czesław Gębarowski - fot. UM Gorlice

Radny Czesław Gębarowski – fot. UM Gorlice

Zacznę od podania kilku podstawowych informacji

Zgodnie z prawem obowiązek przygotowania projektu budżetu miasta Gorlice spoczywa na Burmistrzu. Taki dokument liczący 129 stron został przygotowany i przedstawiony radnym. Radni w komisjach pracowali nad projektem, wiodąca Komisja Budżetu i Finansów, której jestem członkiem odbyła 6 posiedzeń, proponując wprowadzenie kilku niewielkich dodatkowych zadań.

Żaden wniosek Komisji nie został uwzględniony przez Pana Burmistrza i na sesji głosowany był pierwotny projekt. Budżet poparło 15 radnych, troje było przeciw, troje się wstrzymało, w tym moja skromna osoba. Na sali obrad podczas procedowania uchwały budżetowej nie było gorlickich mediów, kamerzysta Regionalnej Telewizji Gorlice przyszedł już po przyjęciu uchwały. Informacja dotycząca budżetu na portalach gorlickich została skopiowana ze strony Urzędu.

Dlaczego się wstrzymałem?

Elementarz mówi, że można tyle wydać, jakie się ma dochody, jak się wydaje więcej, to trzeba pożyczyć. Jak są duże dochody, to duży dług jest mały i na odwrót. Dochodami gminy są między innymi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych CIT, podatek od nieruchomości. Wysokie dochody z podatku od osób fizycznych świadczą o dobrych zarobkach mieszkańców i niskim bezrobociu. Porównując dochody podobnych wielkości miast i Gorlic, niestety dochody naszego miasta są niższe i realnie maleją.

Dla porównania

Dochody działu 756 tj. dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej: Sandomierz – 51mln, Bochnia – 49mln, Gorlice – 36mln. Od 12 lat Pismo Samorządu Wspólnota prowadzi ranking samorządów pod względem dochodów na mieszkańca – per capita. Za 2012 r. Gorlice zajęły 177 miejsce podczas gdy w 2005 r. 36. Sąsiednie Jasło jest w tym rankingu 41, a w 2005 r. było 30.

W przedmowie do rankingu prof. Paweł Swianiewicz pisze: Choć w czołówkach poszczególnych kategorii samorządów od zeszłego roku nie ma spektakularnych przesunięć, warto prześledzić zmiany na przestrzeni lat. Ukazują tempo rozwoju oraz świadczą o jakości decyzji inwestycyjnych i administracyjnych, podejmowanych przez włodarzy i rady gmin, miast, powiatów i województw.

Od jakiegoś już czasu staram się śledzić to, co dzieje się w 47 tysięcznym Krośnie, mieście, które nie leży przy głównych drogach Polski centralnej bądź zachodniej. Bezrobocie jest tam poniżej 10%, jest niższe niż w stolicy województwa Rzeszowie. Dochody z podatku PIT w budżecie miasta to 40mln podczas gdy w Gorlicach 15,3mln.

Rok temu prezydent Krosna Piotr Przytocki został  zapytany przez dziennikarza „Nowin”: Jaki problem czekający na rozwiązania leży Panu szczególnie na sercu? Odpowiedział: W dalszym ciągu za naczelne uznaję działania na rzecz tworzenia i utrwalania miejsc pracy. Ponadto w zaleceniu pokontrolnym z dnia 23 października 2013 r. po kontroli działalności prezydenta z zakresu działań realizowanych przez Biuro Funduszy Pomocowych, Komisja Rewizyjna Rady Miasta Krosna zaleciła zintensyfikować działania w zakresie tworzenia warunków rozwoju i wspierania przedsiębiorców w obszarze powstawania nowych zakładów i dodatkowych miejsc pracy.

Mam nadzieję, że wystarczająco uzasadniłem, dlaczego wstrzymałem się od głosu, w takim duchu wypowiadałem się też podczas sesji. Gdyby budżet Gorlic był budżetem dostatku, a nie niedoborów, co stwierdzają również jego entuzjaści, dodatkowe wnioski do budżetu nie dotyczyłyby kawałka chodnika, a np. przejścia podziemnego pod rondem przy Drukarni, dwupoziomowego skrzyżowania na Zawodziu.

Radny Czesław Gębarowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Podobne wpisy

  1. moherowy czarodziej Odpowiedz

    „Budżet poparło 15 radnych, troje było przeciw, troje się wstrzymało, w tym moja skromna osoba”.
    Na pohybel z tą demokracją Czesiu! Zrób na rynku PiS-i Majdan. A jak chcesz mieć dochody z PIT-a, to poproś ziomali, by fiskusa nie oszukiwali.

Pozostaw odpowiedź moherowy czarodziej Anuluj pisanie odpowiedzi

Pin It on Pinterest