redakcja@terazgorlice.pl

Te samorządy powiatu gorlickiego są na minusie! Najnowszy ranking „Wspólnoty” o kondycji finansowej Jednostek Samorządu Terytorialnego

Najnowszy ranking Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” zajął się problemem nadwyżki operacyjnej budżetów samorządów w Polsce. To jeden z najważniejszych wskaźników informujących o kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Ranking dotyczy lat 2020-2022. Jak wypadły w nim samorządy powiatu gorlickiego?

Zabytkowy Biecz w gęstej mgle… / fot. Pixabay

Wśród gmin wiejskich powiatu gorlickiego Gmina Sękowa najlepsza

Nadwyżka operacyjna (bieżąca) to po prostu dodatni wynik bieżący budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wynika on z różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi tego budżetu. Jeśli gmina nie posiada nadwyżki to zazwyczaj albo wyprzedaje majątek samorządowy, albo funkcjonuje „na kredyt”. Musi wtedy pożyczać pieniądze na zaspokajanie bieżących potrzeb wspólnoty samorządowej. Nie trzeba dodawać, że nie jest to sytuacja korzystna. Natomiast posiadanie nadwyżki operacyjnej sprzyja stabilności finansowej samorządu.

Jak wypadają pod tym względem samorządy powiatu gorlickiego? Największą nadwyżką operacyjną wśród gmin wiejskich może się pochwalić Gmina Sękowa, która w latach 2020-2022 wypracowała nadwyżkę bieżącą w wysokości 623,18 zł per capita (na głowę). Na 1513 klasyfikowanych w tej kategorii jednostek samorządowych dało to 733. miejsce w Polsce. Nieco niższą nadwyżkę miały gminy: Ropa – 531 zł i Lipinki – 508,14 zł. Na niższych pozycjach znalazły się gminy: Uście Gorlickie – 357,52 zł, Moszczenica – 289,37 zł, Gorlice – 250,08 zł i Łużna – 71,84. Ta ostatnia zajmuje już 1464. miejsce w Polsce. Jednak żadna z gmin wiejskich powiatu gorlickiego nie zanotowała deficytu.

Te jednostki zmagają się z deficytem

W najtrudniejszej sytuacji w naszym powiecie znajduje się Gmina Biecz, która w swej kategorii liczącej 631 jednostek zajęła 630. miejsce z deficytem wysokości -727,65 zł. Niższy wynik w całej Polsce zanotowała jedynie świętokrzyska Gmina Łagów (-1065,50 zł). Natomiast Gmina Bobowa w tym samym zestawieniu widnieje bardzo wysoko, bo na 49. miejscu z nadwyżką operacyjną w latach 2020-2022 w wysokości 937,11 zł per capita.

Słabe miejsce w rankingu wspólnoty przypadło również w udziale Gorlicom, które w kategorii miast powiatowych na 267 jednostek w Polsce znalazło się na 259. miejscu. Deficyt bieżący wyniósł w Gorlicach -26,65 zł per capita. Podobnie wypada Powiat Gorlicki. Wśród 314 powiatów w Polsce 283. miejsce z wynikiem ujemnym -31,09 zł.

Gratulujemy władzom samorządowym, które znalazły się na przyzwoitych miejscach w tym rankingu. Przypominamy jednocześnie, że nadwyżka operacyjna oznacza także dysponowanie przez daną jednostkę środkami, które może przeznaczyć wprost na inwestycje zwiększające dobrobyt lokalnej wspólnoty albo na spłatę wcześniejszego zadłużenia.

O autorze
polonista, nauczyciel I LO w Gorlicach, dziennikarz - amator

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest