redakcja@terazgorlice.pl

3 mln zł na kanalizację i wodociągi dla gmin: Biecz i Lipinki

Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał 25 mln unijnego wsparcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Pieniądze trafią do miejscowości w 19 gminach naszego województwa. W powiecie gorlickim będą to gminy: Biecz i Lipinki.

wodociagiGmina Biecz otrzyma dotacje w wysokości 1 mln 453 tys. złotych na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Libusza – Podwójtowie. Całość inwestycji to ponad 7,5 mln złotych. Natomiast gminie Lipinki na budowę nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z unowocześnieniem i poprawą funkcjonowania istniejących pompowni ścieków przyznano kwotę 1 mln 590 tys. złotych dofinansowania. Całość inwestycji to 37,6 mln złotych.

Wnioski o dotację złożone zostały w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioskodawcy złożyli łącznie 88 projektów, zaś oczekiwana kwota dofinansowania wyniosła ponad 97 mln zł. Po przeprowadzeniu oceny pozytywny wynik uzyskały 72 wnioski na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 73 148 252 zł.

Zarząd Województwa w zorganizowanym konkursie miał jednak do rozdysponowania tylko ok. 25 mln zł. Dzięki temu można było dofinansować pierwszych 19 projektów łączną kwotą 24 750 959 zł. Pieniądze trafią do miejscowości w gminach Grybów, Jabłonka, Wieprz, Łosina Dolna, Korzenna, Ryglice, Lubień, Biecz, Andrychów, Czarny Dunajec, Szerzyny, Laskowa, Kamionka Wielka, Pleśna, Lipinki, Dobra, Tuchów, Krościenko nad Dunajcem i Iwkowa.

Dofinansowania nie otrzyma na razie gmina Łużna, która wnioskowała o kwotę 822 tys. złotych na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na swoim terenie oraz zakup sprzętu. Wniosek z Łużnej znalazł się na wysokim 30. miejscu, ale to jednak za mało, aby liczyć na dotację w tym rozdaniu środków. Szansą dla Łużnej jest to, że Zarząd WM równolegle z tym konkursem wystąpił do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dodatkowe 9,6 mln euro (ok. 39,3 mln zł), co pozwoliłoby na dofinansowanie kolejnych projektów zakwalifikowanych do przyznania pomocy.

Źródło: Portal Województwa Małopolskiego

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest