redakcja@terazgorlice.pl

Spada wykrywalność przestępstw w powiecie gorlickim

Parę dni temu Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych opublikował najnowsze statystyki przestępczości i wykrywalności przestępstw w województwie małopolskim za rok 2014. Jak na tle Małopolski prezentuje się powiat gorlicki?

policjaW ubiegłym roku w naszym województwie stwierdzono 73,1 tys. przestępstw. To wyraźny spadek w porównaniu z rokiem 2013, kiedy to zarejestrowano w Małopolsce 86,5 tys. przestępstw. Tradycyjnie już najwyższą przestępczość notuje się w dużych miastach – Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Zagrożenie przestępczością jest też większe w powiatach: tatrzańskim, brzeskim, dąbrowskim i chrzanowskim. Powiat gorlicki znajduje się w grupie najbezpieczniejszych, dla których wskaźnik zagrożenia przestępczością wynosi od 885,2 do 1912,6 na 100 tys. ludności.

Powiat gorlicki ma również dobry wskaźnik wykrywalności przestępstw, który jednak z roku na rok maleje. W 2014 wyniósł 74,9%, w roku 2013 wykryto w naszym powiecie 78,7% przestępstw, a w roku 2012 wskaźnik ten wynosił 82,2%.  Warto również podkreślić, że wykrywalność przestępstw jest wyraźnie większa we wschodniej części Małopolski. I tutaj wypadamy nieco gorzej na tle sąsiednich powiatów – nowosądeckiego (81,5%), limanowskiego (88,6%), tarnowskiego (75,8%), brzeskiego (84,7%), a także Nowego Sącza (80,6%) i Tarnowa (77,1%). Najniższą wykrywalność przestępstw zanotowano w 2014 roku w Krakowie – 47,5%.

Źródło: Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych – Urząd Statystyczny w Krakowie

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest