redakcja@terazgorlice.pl

8440 decyzji podatkowych trafi do mieszkańców Miasta Gorlice

Urząd Miasta Gorlice informuje, że obecnie na terenie miasta trwa doręczanie decyzji ustalających zobowiązania podatkowe dla osób fizycznych posiadających nieruchomości na terenie naszego Miasta.

forsa_kasaW celu rozniesienia 8440 szt. decyzji zostało zatrudnionych 12 osób, które w terminie do dnia 6 marca br. mają za zadanie doręczyć decyzje podatkowe. W razie niemożności doręczenia pisma, zostanie ono zwrócone do Urzędu Miejskiego  i wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W przypadku, gdy decyzja nie zostanie doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności I raty podatku (tj. na 14 dni przed 15 marca 2015 roku ) – nowy termin płatności tej raty automatycznie określony zostanie jako 14 dni od faktycznego dnia doręczenia decyzji podatkowej.  Osoby doręczające, doręczają jedynie decyzje podatkowe, nie pobierają oni przy tym żadnych opłat.

Urząd Miejski w Gorlicach przypomina, że o wszelkich zmianach np. sposobu wykorzystywania budynku lub gruntu, sprzedaży lub nabycia nieruchomości a także zmiany adresu zamieszkania, należy zawiadomić Urząd w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany. Stawki podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów pozostają w roku 2015 na takim samym poziomie jak w 2014 roku.

Podkreślić należy, że od 01-01-2015 r. na terenie Miasta Gorlice obowiązuje Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dotycząca nowo wybudowanych budynków, budowli lub nowo nabytych nieruchomości w strefie aktywności gospodarczej. Zwolnienie z podatku przysługiwać będzie na okres jednego roku a w przypadku gruntów niezabudowanych może trwać nawet do pięciu lat.

Zwolnienie będzie również przysługiwało przedsiębiorcy na tworzenie nowych miejsc pracy. Wówczas zwolnieniu z podatku od nieruchomości będą podlegać nowo nabyte grunty, budynki, budowle lub nowo wybudowane budynki, budowlę i grunty z nimi związane. Zwolnienia trwać będą 2 lata, gdy utworzonych zostanie co najmniej 10 nowych miejsc pracy, 3 lata w przypadku 20 nowych miejsc pracy, 4 lata w przypadku 40 miejsc pracy i 5 lat w przypadku 100 nowych miejsc pracy.

Natomiast zmniejszeniu uległy stawki podatku od środków transportowych o około 20 % w stosunku do roku 2014. Największą obniżką zostały objęte autobusy. W przypadku autobusów do 30 miejsc stawka będzie wynosić 500 zł, natomiast w przypadku autobusów powyżej 30 miejsc – 900 zł.

Dostęp do treści Uchwał oraz wzorów formularzy podatkowych, możliwy jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorlicach pod adresem: www.gorlice.pl/podatki.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z Wydziałem Księgowości Finansowo-Budżetowej tut. Urzędu pod nr telefonu: 18 35 51 255 lub 18 35 51 254.

Urząd Miasta Gorlice

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest