redakcja@terazgorlice.pl

Czy dziecko może iść wcześniej do szkoły?

Obecnie obowiązuje w Polsce zasada posyłania dzieci do szkoły podstawowej w wieku 6 lat. Dlatego w klasach pierwszych są dzieci w wieku od 5 lat i kilku miesięcy do lat siedmiu. Czy dziecko może jeszcze wcześniej rozpocząć swoją edukację?

szkola dzieciZasady prawa

W Rzeczypospolitej Polskiej nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia, jak wskazuje art. 15 ustawy o systemie oświaty. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Nie jest przy tym istotne, czy dziecko urodziło się w styczniu czy w grudniu danego roku. W efekcie we wrześniu dziecko idące do pierwszej klasy szkoły podstawowej, wyposażone w podręczniki szkolne, może mieć zaledwie 5 lat i 8 miesięcy.

Ustawodawca wprowadził również możliwość wcześniejszego rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego oraz odroczenia momentu jego rozpoczęcia.

Wcześniej do szkoły

Zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty, na wniosek rodziców dziecka naukę w szkole podstawowej może rozpocząć maluch, który w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Ostateczną decyzję o tym, czy dziecko zostanie wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, podejmuje dyrektor danej placówki na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, zatrudniającej pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Dziecko przyjęte do szkoły podstawowej w wieku lat pięciu również otrzyma, tak jak wszyscy uczniowie pierwszej klasy, bezpłatne podręczniki szkolne przygotowane przez MEN.

Odroczenie obowiązku szkolnego

Z drugiej strony, rodzice mogą wnioskować do dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o odroczenie spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego. Wniosek należy złożyć w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, a odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego. Do wniosku należy dołączyć opinię, która stanowi podstawę do odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku. Opinia ta wydawana jest przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

O autorze

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest