redakcja@terazgorlice.pl    600-605-588

Rodzić w Gorlicach? Obywatel Mama sprawdza małopolskie porodówki

Stowarzyszenie Obywatel Mama rozpoczęło monitoring małopolskich porodówek. Celem monitoringu jest sprawdzenie, czy w Małopolsce przestrzegane są obowiązujące standardy opieki okołoporodowej.

mamy_prawo_plakat-1W ramach monitoringu odpowiednio przeszkolone ankieterki odwiedzą, za zgodą dyrekcji i ordynatorów, każdą z 28 małopolskich placówek (także w Gorlicach) i przeprowadzą wywiady z kobietami przebywającymi na oddziałach położniczych. W kilku krakowskich szpitalach przeprowadzono już pierwsze, pilotażowe ankiety. Wypełniło je około 100 kobiet.

– Większość szpitali wyraziła zgodę na monitoring, wstępu odmówiono nam tylko w jednym przypadku. – mówi Justyna Krawczyk, koordynatorka merytoryczna projektu. – Będziemy jednak ponawiać prośby i przekonywać dyrekcję, że realizacja tego projektu leży we wspólnym, społecznym interesie

Ankiety będzie można wypełnić także podczas spotkania z ankieterką poza szpitalem oraz w internecie – na stronie projektu www.prawomamy.pl. Ankiety mogą wypełnić te kobiety, które urodziły dziecko w okresie od 01.05.2013 do 31.12.2015 na terenie województwa małopolskiego.

Justyna Krawczyk przypomina, że obowiązujące standardy nakładają na personel medyczny m.in.: obowiązek respektowania prawa kobiety do decydowania o zakresie podejmowanych działań i procedur medycznych w trakcie porodu, wybrania miejsca i pozycji porodu, reguluje kwestię nacięcia krocza (tylko w medycznie uzasadnionych przypadkach) czy zaleca minimum 2-godzinny, nieprzerwany kontakt dziecka z matką “skóra do skóry” zaraz po narodzinach.

Podobny monitoring w województwie mazowieckim przeprowadziła w ubiegłym roku Fundacja “Rodzić po Ludzku”. Wyniki tamtego badania pokazały, że standard nie został w pełni wdrożony w żadnym z monitorowanych szpitali i w rzeczywistości pozostaje on martwym aktem prawnym.

Wyniki małopolskiego monitoringu zostaną udostępnione w postaci raportu i podane do wiadomości publicznej w pierwszym kwartale 2016 r.

W ramach projektu stowarzyszenie umożliwia także bezpłatne konsultacje prawne oraz cykliczne spotkania dla kobiet, które chcą podzielić się swoimi doświadczeniami porodowymi.

Dodatkowe informacje:
+48 796 000 211

[total-poll id=11292]

O autorze

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest