redakcja@terazgorlice.pl

Kiedy można domagać się alimentów od byłego małżonka?

Sąd, którzy orzeka o rozwodzie, powoduje rozerwanie związku małżeńskiego. Nie oznacza to jednak wcale, że małżonków nie łączy już nic. Prawo nawet po rozwodzie chroni te osoby, które w wyniku rozwodu mogą być zagrożone, na przykład pogorszeniu ulegnie jej aktualna sytuacja gospodarcza, która doprowadzi do niedostatku.

testamentNiedostatek w wyniku rozwodu

Jeżeli po rozwodzie małżonek pozostaje w niedostatku, w takim przypadku może on domagać się alimentów od swojego byłego małżonka. Konieczne jest jednak spełnienie wtedy jednego ważnego warunku, a mianowicie małżonek ubiegający się o alimenty nie może być uznanym za wyłącznego winnego rozpadu małżeństwa. Wobec tego wyrok rozwodowy musi być rozstrzygnięty bez orzekania o winie, z przypisaniem winy drugiemu z małżonków czy też obojgu z małżonków.

Niedostatkiem nazywa się taki stan, w którym nie można we własnym zakresie zaspokoić swoich potrzeb życiowych, na przykład w wyniku niemożności podjęcia pracy wskutek wychowywania dzieci czy też braku odpowiednich kwalifikacji zawodowych w powiązaniu ze stanem zdrowia, wiekiem i posiadanymi umiejętnościami.

Pogorszenie sytuacji materialnej

Inną z okoliczności, która uprawnia do ubiegania się o alimenty od byłego małżonka, jest pogorszenie się sytuacji życiowej. Wówczas, gdy rozwód spowoduje pogorszenie się sytuacji materialnej małżonka niewinnego w wyniku rozwodu z orzekaniem o winie, może on domagać się otrzymania odpowiedniej sumy pieniężnej i nie musi on wówczas znajdować się w niedostatku.

Zarówno w przypadku życia w niedostatku, jak i pogorszenia się sytuacji materialnej wysokość alimentów ustalana jest indywidualnie przez sąd na podstawie sytuacji małżonka wnioskującego o takie wsparcie finansowe.

Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny?

Przede wszystkim obowiązek ten wygasa wtedy, gdy małżonek uprawniony do otrzymywania alimentów wstępuje w nowy związek małżeński. Małżonek zobowiązany do płatności alimentów przy wejściu w nowy związek nie jest zwolniony z tego obowiązku.

Gdy do płatności alimentów zobowiązany został małżonek, który nie został uznany za winnego rozpadu małżeństwa, obowiązek alimentacyjny wygasa po 5 latach od orzeczenia rozwodu. W wyjątkowych sytuacjach ten okres może zostać wydłużony, na przykład wtedy, gdy osoba uprawniona do otrzymywania alimentów ma chorobę uniemożliwiającą jej zarobki, jest niepełnosprawna.

Warto wobec tego pamiętać o tym, że pomiędzy byłymi już małżonkami nie wygasają całkowicie wcześniejsze więzi, w tym także obowiązek alimentacyjny. Jeżeli szukasz dodatkowych informacji dotyczących alimentów od byłego małżonka, skorzystaj z pomocy Kancelarii Adwokackiej Sylwii Bartoszuk działającej w Krakowie, która specjalizuje się w sprawach cywilnych.

O autorze

Skomentuj

Pin It on Pinterest