redakcja@terazgorlice.pl

Zdecydowane oświadczenie Burmistrza Biecza w sprawie Kromer Biecz Festival

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie w mediach niejasnościami wokół tegorocznej edycji festiwalu muzyki dawnej Kromer Biecz Festival Burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz wydał oświadczenie, w którym wyjaśnia wyjaśniające wyżej wspomniane zawiłości.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na spekulacje i pojawiające się w mediach nieprawdziwe informacje, pragnę poinformować, że tegoroczna, trzecia już edycja festiwalu muzyki dawnej odbędzie się zgodnie z planem, w terminie 10-13.08.2017 r.

Zarówno w roku obecnym, jak i w latach 2015 oraz 2016 organizatorem festiwalu była Gmina Biecz. Dwie poprzednie edycje festiwalu odbyły się we współpracy pomiędzy Gminą Biecz a Capellą Cracoviensis. Natomiast P. Filip Berkowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Music Consulting Filip Berkowicz, był wówczas autorem założeń artystycznych i programu festiwalu, na podstawie wzajemnej umowy. Pełnił także funkcję dyrektora artystycznego. W związku z tym, iż reprezentowana przez P. Barbarę Orzechowską-Berkowicz i P. Filipa Berkowicza Fundacja a415 w bieżącym roku nie podpisała umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na finansowanie wydarzeń Kromer Festival, nie dopełniając tym samym ustaleń zawartych w podpisanym wcześniej liście intencyjnym, jak również nie przystąpiła do żadnego z ogłoszonych przez Gminę Biecz przetargów, zmuszeni byliśmy zakończyć współpracę z wyżej wspomnianą fundacją. Ponadto Fundacja a415 na stronie facebook Kromer Festival oświadczyła: „Pragniemy oficjalnie poinformować, że Kromer Festival, zaplanowany przez Fundację a415 do realizacji w latach 2017-2019 w Bieczu nie odbędzie się”.

Pragnę podkreślić, że nieprawdziwe są insynuacje jakoby ogłoszony przez Gminę Biecz przetarg na organizację tego wydarzenia przeprowadzony został w sposób urągający prawu i powszechnie przyjętym standardom. Publikacja z taką sugestią pojawiła się na poprzednim profilu Facebook Kromer Festivalu. Autora tych pomówień, jak również wszelkich kolejnych, temu podobnych insynuacji oczerniających władze Biecza informuję, iż na drodze sądowej dochodzić będziemy swych praw w związku z naruszeniem dóbr osobistych i dobrego imienia miasta. Jestem zresztą przekonamy, że autor wspomnianej publikacji doskonale zdaje sobie sprawę z ryzyka i konsekwencji prawnych, jakie może ponieść, skoro niektóre wspomniane pomówienia zostały dość szybko usunięte ze strony internetowej.

Co do przetargu na organizację festiwalu pragnę Państwa poinformować, że został on przeprowadzony z dochowaniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa. Nie został jednak rozstrzygnięty z powodu braku ofert. Ciężar organizacji festiwalu w bieżącym roku spoczął na Bieckim Biurze Festiwalowym działającym przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bieczu, zaś funkcję dyrektora artystycznego festiwalu objął Pan Arkadiusz Bialic. Szczegółowy program Kromer Biecz Festival znajdziecie Państwo na nowej stronie festiwalu: www.kromerbieczfestival.pl oraz na stronie www.biecz.pl

Chciałbym się również odnieść do nieprawdziwych informacji, które pojawiły się w mediach, a z których wynikać ma jakoby Gmina Biecz straciła 900 tys. zł z funduszy unijnych na organizację Kromer Biecz Festival w latach 2017-19. Zasady programu RPO, z którego pochodzić miała wspomniana dotacja precyzyjnie określają warunki i możliwości jej pozyskania. Jednym z podstawowych kryteriów było wykazanie przez wnioskodawcę 50% finansowego wkładu własnego, którego źródła nie mogą pochodzić z sektora publicznego. Wniosek o dotację składała Fundacja a415. Nie posiadając tak wysokiej kwoty na wkład własny jej przedstawiciele oczekiwali, że to właśnie z gminnej kasy przelane zostaną środki na ten cel. Jak zapewne Państwo wiecie działanie takie byłoby rażącym naruszeniem regulaminu programu RPO, doszłoby bowiem do podwójnego finansowania ze środków publicznych organizacji tego wydarzenia.

I jeszcze jedna, niezwykle ważna sprawa: Biecz nie stracił festiwalu – jak sugerują niektóre media – powołując się na opublikowany przez Fundację a415 komunikat. Stracił tylko poprzedniego dyrektora artystycznego, któremu niniejszym dziękuję za bezcenne wsparcie przy tworzeniu tego niezwykłego wydarzenia, tak wspaniale promującego nasze miasto. Wzywam jednak Fundację a415 do zaprzestania dezinformacji, gdyż tak, jak wspominałem na samym początku Kromer Biecz Festival odbędzie się zgodnie z planem. A czy pod nowym kierownictwem spotka się z równie ciepłym przyjęciem, czy okaże się sukcesem? Wierzę, że tak. Zresztą już dziś zapraszam Państwa do wspólnego przeżywania wspaniałego programu, który z myślą o Was pieczołowicie przygotowaliśmy, tak w aspekcie renomowanych wykonawców, jak i programu (wstęp na wszystkie festiwalowe koncerty jest bezpłatny).

I proszę nie ferujmy wyroków przed dokładnym wysłuchaniem wszystkich koncertów, bo jestem przekonany, że dostarczymy Państwu muzycznych przeżyć, które na długo pozostaną w Waszej pamięci.

Burmistrz Biecza
Mirosław Wędrychowicz

 

O autorze

Skomentuj

Pin It on Pinterest